399 datasets found

Resource Types: Paikkatiedot ja kaukokartoitus

Filter Results
 • Maatalousmaa 2021

  Maatalousmaa vuonna 2021 aineisto kuvaa mahdollisimman kattavasti maankäytöltään maatalouteen kuuluvia alueita vuonna 2021, sisältäen sekä maataloustukia saavat alueet, että...
 • Maatalousmaa 2020

  Maatalousmaa vuonna 2020 aineisto kuvaa mahdollisimman kattavasti maankäytöltään maatalouteen kuuluvia alueita vuonna 2020, sisältäen sekä maataloustukia saavat alueet, että...
 • Turvetuotantoalueet ja niiden jälkikäyttö

  Aineisto kuvaa turvetuotantoalueita vv. 2005-2021 ja niiden jälkikäyttöä koko Suomesta. Aineisto on yhdistetty SYKEssä Maanmittauslaitoksen maastotietokannan, laserkeilatun...
 • Arvokkaat pienvedet, 1990-luku

  1990-luvulla tehtyjen pienvesi-inventointien aineistot on koottu raporteista ja digitoitu piste- tai aluemaisiksi aineistoiksi. Aineiston kokoaminen on kuvattu erillisessä...
 • Droonilla tuotetut ortomosaiikit Säkylän Pyhäjärven vesikasvillisuudesta

  Tietojoukko sisältää miehittämättömillä ilma-aluksilla eli drooneilla tuotettua kuva-aineistoa Säkylän Pyhäjärveltä (järvinumero 34.031.1.001). Tietojoukko koostuu...
 • Pelastustoimen alueet

  Aineisto sisältää Suomen pelastustoimen alueiden rajat. Käyttötarkoitus: Öljyvahinkojen torjuntaan osallistuvien viranomaisten käyttöön
 • Suomen meripelastustoimen aluejako

  Suomen meripelastustoimen aluejako -aineiston on tuottanut Rajavartiolaitos. Aineisto sisältää Suomen meripelastustoimen vastuualueen rajan sekä meripelastuslohkojen välirajan....
 • Kirkkolaeilla ja rautatiesopimuksella suojellut kohteet (Museovirasto)

  Aineiston tuottaja on Museovirasto. Aineisto sisältää erityislaeilla suojellut rakennukset (Kirkkolaki, laki ortodoksisesta kirkosta) sekä suojellun rakennusperinnön...
 • Muinaisjäännökset (Muinaisjäännösrekisteri)

  Muinaisjäännösrekisterin tuottaja on Museovirasto. Aineisto kuuluu kokonaisuuteen Museoviraston kulttuuriympäristöaineisto, suojellut kohteet. Tuote sisältää Museoviraston...
 • Postinumeroalueet

  Postinumeroalueet on tuotettu Tilastokeskuksessa postinumeroalueittaista tilastotuotantoa varten. Rajauksen perusteena on rakennuksen osoitteen postinumero (tietolähde VTJ,...
 • Kiinteistörekisteri

  Kiinteistörekisterin tuottaja on Maanmittauslaitos. Maanmittauslaitoksen sekä reilun 70 kunnan (vain asemakaava-alueet) ylläpitämä kiinteistörekisteri on yksi yhteiskunnan...
 • Maastotietokannan koosteet

  Maanmittauslaitoksen Maastotietokanta on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto ja se koostuu erilaisista kohderyhmistä kuten liikenneväylistä, rakennuksista ja...
 • Hallinnolliset alueet

  Hallinnolliset alueet 1:100 000 ovat Maanmittauslaitoksen aineistoja ja Hallinnolliset alueet 1:4 500 000 ovat Maanmittauslaitoksen aineistoja, joissa on käytetty...
 • Pohjavesialueet

  Aineisto sisältää vedenhankintaa varten kartoitetut ja luokitellut pohjavesialueet. Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta sekä pohjavesien suojelusuunnitelmista...
 • VIRVA-GIS lajihavaintoaineisto

  VIRVA-GIS paikkatietotuote on Suomen Lajitietokeskuksen tuottama aineistokokonaisuus, joka on koostettu viranomaistoiminnan kannalta tärkeiksi määritellyistä lajihavainnoista....
 • VELMU lajihavainnot

  VELMU LAJIHAVAINNOT Aineisto sisältää suuren joukon lajihavaintotietoja, jotka on kerätty VELMU-ohjelmassa sekä Ahvenanmaalla Husön biologisen aseman tutkimuksissa 2002-2015 ja...
 • Talousveden jakelualueet

  Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2020/2184 (juomavesidirektiivi) kansallinen toimeenpano edellyttää, että...
 • Droonilla tuotetut luonnonsuojeluaiheiset kuva-aineistot Pohjois-Savossa

  Tietojoukko sisältää miehittämättömillä ilma-aluksilla eli drooneilla tuotettua kuva-aineistoa Pohjois-Savon maakunnan alueelta. Aineisto on pääosin Pohjois-Savon ELY-keskuksen...
 • Droonilla tuotetut ympäristönsuojeluaiheiset kuva-aineistot Pohjois-Savossa

  Tietojoukko sisältää miehittämättömillä ilma-aluksilla eli drooneilla tuotettua kuva-aineistoa Pohjois-Savon maakunnan alueelta. Aineisto on pääosin Pohjois-Savon ELY-keskuksen...
 • Droonilla tuotetut alueidenkäyttö- ja kulttuuriympäristöaiheiset kuva-aineist...

  Tietojoukko sisältää miehittämättömillä ilma-aluksilla eli drooneilla tuotettua kuva-aineistoa Pohjois-Savon maakunnan alueelta. Aineisto on pääosin Pohjois-Savon ELY-keskuksen...
You can also access this registry using the API (see API Docs).