Dataset extent

Itämeren vuosittainen leväkooste (Aqua MODIS) 2012–2016 / Yearly algae composites of the Baltic Sea (Aqua MODIS) 2012–2016

[FI] Vuosittainen Itämeren avomerialueen pintaleväkooste yhdistetään kesäkauden päivittäisistä havainnoista. Tämä kuvaus kattaa vuodet 2012–2016. Pintalevälautoista tehdään neliluokkainen tulkintakartta, joka kuvaa pintalevän esiintymistodennäköisyyttä tietyllä alueella. Kartan luokat ovat 1) ei pintalevää, 2) mahdollista, 3) todennäköistä sekä 4) varmaa pintalevää. Vuosittainen kooste kokoaa yhteen Itämeren pääaltaan, Selkämeren ja Suomenlahden pintalevähavainnot kesä-elokuun ajalta. Kooste kuvaa suurinta havaittua levän määrää kesä-elokuun aikana kullakin alueella. Aineiston maastoerotuskyky on 750 m.

Pintalevähavainnot on luokiteltu a-klorofyllipitoisuuden perusteella. A-klorofylli on laskettu Aqua-satelliitin MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectrometer) instrumentin havainnoista käyttäen avoimesti saatavilla olevaa Seadas l2gen-ohjelmaa.

Aineiston käyttötarkoitus: Itämeren vedenlaadun seuranta, levätiedostus.

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).


[EN] The material is a combination of all surface floating algae bloom observations in the summerly cyanobacteria bloom period. The material covers Baltic Sea offshore areas. Surface algae bloom material is produced using a four-class interpretation map that describes the probability of the occurrence of surface algae blooms. Algae classes are: 1) no, 2) potential, 3) likely and 4) evident surface algae. Annual composites describe the extent of surface algae blooms during June-August. The spatial resolution of the composites is 750 m.

Surface algal observations are based on the amount of chlorophyll-a. Chlorophyll-a has been calculated with Seadas l2gen program using Aqua MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectrometer) satellite data.

Purpose of use: Monitoring of water quality in the Baltic Sea, algal watch.


WMS-palvelin / WMS service endpoint: https://geoserver2.ymparisto.fi/geoserver/eo/wms

WMS-taso / WMS layer, (vuodet aineistossa/years in data 2012-2016): eo:EO_SEASONAL_ALGAE


Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {6AB03F4F-2C06-451F-A224-C9E8BD5662C4}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus / Finnish Enviroment Institute (Syke)
Contact information of the organisation responsible for metadata eotuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2024-04-08
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:4326
Service Date 2018-11-05
Service Date Type publication
Unique Resource identifier of Service
Organisation Responsible for Service Suomen ympäristökeskus / Finnish Enviroment Institute (Syke)
Contact information of the organisation responsible for Service eotuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Service pointOfContact
Thumbnail image
INSPIRE Data Theme Sea regions
GEMET Concepts Keyword remote sensing
GEMET Concepts Keyword earth observation
GEMET Concepts Keyword satellite image
GEMET Concepts Keyword coastal water
GEMET Concepts Keyword sea water
GEMET Concepts Keyword surface water
GEMET Concepts Keyword water body
GEMET Concepts Keyword Water Framework Directive
GEMET Concepts Keyword water quality
GEMET Concepts Keyword ecological assessment
GEMET Concepts Keyword ecological status
GEMET Concepts Keyword eutrophication
GEMET Concepts Keyword monitoring
GEMET Concepts Keyword algal bloom
Resource Classification Satelliittihavaintotieto
Other keywords Ei-Inspire
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords TARKKA
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords status assessment
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords FEO
Other keywords: Thesaurus name
Use constraints and source

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen


[FI] Syke on mainittava lähteenä, jos tuotteita käytetään julkaisuissa tai esityksissä tai saatetaan muulla tavoin yleisön saataviin.

Aqua MODIS -aineistoihin perustuva pintalevä: "Syke-aineisto, alkuperäinen data NASA (vuosi)"

Lisätietoja


[EN] Syke must be cited as a source if the products are used in publications or performances or otherwise made available to the public.

Algae composite based on Aqua MODIS data: "Syke data, original data from NASA (year)"

More info

Access Constraints

no limitations

Representation Type grid
Resource Language eng
Resource Topic Category environment
Resource Topic Category oceans
Service Type
Begin Date of Temporal Extent 2012-01-06
End Date of Temporal Extent 2016-08-31
Lineage Information of Service

[FI] Koosteet on laskettu kesäkauden Aqua MODIS pintalevähavainnoista.


[EN] Composites have been calculated from surface algae observations of the Aqua MODIS for the summer season.