Dataset extent

Itämeren ja Suomen järvien päivittäinen sameusaineisto (Landsat-8/9) 2016– / Daily turbidity of the Baltic Sea and Finnish lakes (Landsat-8/9) 2016–

[FI] Satelliitti-instrumenttien havainnoista seurataan veden sameutta pilvettömiltä alueilta sulan veden aikana Suomen merialueilta ja järviltä.

Sameushavainnoissa näkyy usein luonnollista vaihtelua, kuten jokien rannikkovesiin tuoma maa-aines tai voimakkaiden tuulien aiheuttama resuspensio, joka nostaa sameaa vettä pohjasta pintaan.

Tämä aineisto koostuu NASAn Landsat-8 -satelliitin OLI-instrumentin havainnoista vuodesta 2016 lähtien sekä Landsat-9 -satelliitin OLI-2 -instrumentin havainnoista vuodesta 2022 lähtien. Tulkinta tehdään 60 metrin tarkkuudella. Havaintoja on saatavilla keskimäärin 8 päivän välein satelliitin ylilentoradoista riippuen. Vastaava sameustulkinta tehdään myös EUn Copernicus-ohjelman Sentinel-2 sarjan MSI-instrumentin aineistoista (erillinen metadata).

Sameuden tulkinta perustuu satelliitti-instrumentin havaitsemaan vesialueelta tulevan auringon säteilyn heijastukseen, joka on suurempi sameilla vesialueilla kuin kirkkailla alueilla. Sameuden tulkinta tehdään mallilla, joka perustuu neuroverkkoon (C2RCC, Brockmann et al. 2016; Doerffer et al. 2007; 2008a; 2008b). Malli on avoimesti saatavilla SNAP-ohjelmiston kautta. Syke:n aineistoissa mallin lopputulos on kuitenkin sovitettu vastaamaan Suomen rannikko- ja järvialueiden optisia ominaisuuksia. Sovitus perustuu kenttäkampanjoihin ja ympäristöhallinnon asemanäytteenottoon rannikolla ja järvillä (perusperiaate kuvattu Attila et al., 2013).

Käyttötarkoitus: Itämeren ja Suomen järvien vedenlaadun seuranta.

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).


[EN] Satellite observations are used to monitor turbidity of water from cloudless regions during meltwater from Finnish sea areas and lakes.

Turbidity maps often show natural variation, such as soil brought into the coastal waters by rivers or resuspension caused by strong winds, which raises more turbid water from the bottom to the surface.

The turbidity interpretation is based on the reflection of solar radiation from the water area detected by the satellite instrument, which is higher in turbid water areas than the water reflection in bright areas. The data is made with an accuracy of 60 m. The interpretation is based on observations from the OLI instrument of the NASA Landsat-8 starting from year 2016 and OLI-2 instrument of the NASA Landsat-9 satellite starting from year 2022. Corresponding turbidity interpretation is done also for the Sentinel-2 series MSI instruments, separate metadata.

The estimation of turbidity is produced with a model based on a neural network (C2RCC, Brockmann et al. 2016; Doerffer, et al. 2007; 2008a; 2008b). The model is openly available through SNAP software. In Syke's data, however, the final result of the model has been adapted to correspond to the optical properties of the Finnish coast and lake areas. The adaptation is based on field campaigns and station sampling (as exemplified e.g. in Attila et al., 2013).


Viitteet / References

Attila, J., Koponen, S., Kallio, K., Lindfors, A., Kaitala, S., & Ylöstalo, P. (2013). MERIS Case II water processor comparison on coastal sites of the northern Baltic Sea, Remote Sensing of Environment, 128, 138–149.

Brockmann, C & Doerffer, R. (2016). Evolution of the C2RCC neural network for Sentinel 2 and 3 for the retrieval of ocean colour products in normal and extreme optically complex waters. Proc. Living Planet Symposium, ESA SP-470.

Doerffer, R. & Schiller, H. (2007). The MERIS Case 2 algorithm. International Journal of Remote Sensing, 28 (3–4), 517–535. doi:10.1080/01431160600821127.

Doerffer, R., & Schiller, H. (2008a). MERIS Regional Coastal and Lake Case 2 Water Project Atmospheric correction ATBD (Algorithm Theoretical Basis Document) 1.0. 41 p.

Doerffer, R. & Schiller, H., (2008b). MERIS Lake Water Project - Lake Water Algorithm for BEAM, ATBD (Algorithm Theoretical Basis Document) 1.0, 17 p.


WMS-palvelin / WMS service endpoint: https://geoserver2.ymparisto.fi/geoserver/eo/wms

WMS-taso / WMS layer: EO_HR_WQ_LC8_TURB


Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {7387219C-C9E2-4613-A84D-76FD69F04BD5}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus / Finnish Environment Institute (Syke)
Contact information of the organisation responsible for metadata eotuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2024-04-11
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Service Date 2016-04-14
Service Date Type publication
Unique Resource identifier of Service
Organisation Responsible for Service Suomen ympäristökeskus / Finnish Environment Institute (Syke)
Contact information of the organisation responsible for Service eotuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Service pointOfContact
Thumbnail image
Thumbnail image
INSPIRE Data Theme Sea regions
GEMET Concepts Keyword remote sensing
GEMET Concepts Keyword earth observation
GEMET Concepts Keyword satellite image
GEMET Concepts Keyword coastal water
GEMET Concepts Keyword sea water
GEMET Concepts Keyword surface water
GEMET Concepts Keyword water body
GEMET Concepts Keyword Water Framework Directive
GEMET Concepts Keyword water quality
GEMET Concepts Keyword turbidity
GEMET Concepts Keyword freshwater
GEMET Concepts Keyword inland water
GEMET Concepts Keyword ecological assessment
GEMET Concepts Keyword ecological status
GEMET Concepts Keyword eutrophication
GEMET Concepts Keyword monitoring
Resource Classification Satelliittihavaintotieto
Other keywords Ei-Inspire
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords TARKKA
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords STATUS
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords status assessment
Other keywords: Thesaurus name
Use constraints and source

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen

[FI] Syke on mainittava lähteenä, jos tuotteita käytetään julkaisuissa tai esityksissä tai saatetaan muulla tavoin yleisön saataviin.

Landsat-8/9 aineistoihin perustuva sameus: "Syke-aineisto, USGS/NASA Landsat Program (vuosi)"

Lisätietoja


[EN] Syke must be cited as a source if the products are used in publications or performances or otherwise made available to the public.

Turbidity based on Landsat-8/9 data: "Syke data, USGS / NASA Landsat Program (year)"

More info

Access Constraints

no limitations

Representation Type grid
Resource Language eng
Resource Topic Category environment
Resource Topic Category inlandWaters
Resource Topic Category oceans
Service Type
Begin Date of Temporal Extent 2016-04-14
End Date of Temporal Extent now
Lineage Information of Service

[FI] Kaukokartoitusseurantojen tuloksena syntynyt sameustulkinta. Vuodesta 2016 eteenpäin koostuva Suomen merialueilta ja järviltä.

Prosessointihistoria:Landsat-8 OLI ja Landsat-9 OLI-2 alkuperäinen satelliittidata on ladattu USGS/NASA latauspalveluista. Sykessä niistä on laskettu sameustulkinnat käyttäen C2RCC-mallia (Case-2 Regional CoastColour).


[EN] Satellite observations are used to monitor turbidity from years 2016- for the Finnish sea areas and lakes.

Processing history: The Landsat-8 OLI and Landsat-9 OLI-2 data have been received from USGS/NASA service. The dataset has been processed to turbidity values in Syke using the C2RCC algorithm (Case-2 Regional CoastColour), which includes atmospheric correction.