Dataset extent

Saaristomeren kokonaisfosforiaineistot (Sentinel-2 & Landsat-8/9) 2018-2022 /  Total phosphorus of the Archipelago Sea

[FI] Satelliittihavainnoista havaittu kokonaisfosfori toimii täydentävä tekijänä Suomen rannikkovesien ekologisessa luokittelussa vesipuitedirektiivin (VPD) mukaisesti, erityisesti kun maastomittauksista saatu data on riittämätöntä. Saaristomeren fosforikartat [µg/l] kuvaavat joesta tulevan fosforin määrää. Yhtenäisessä muodossa tulkitut kartat kattavat vuodet 2018 – 2022. Aineistot koostuvat kevään fosforin maksimikartoista (1.-31.5.) ja kesän (17.5.-30.9) fosforin keskiarvokartoista.

Fosforiaineisto on laskettu päivittäisten sameushavaintojen kevätmaksimista ja kesäajan keskiarvosta. Kevätajan sameushavaintojen maksimi ja kesäajan sameushavaintojen keskiarvo on muunnettu arvioksi kokonaisfosforin määrästä käyttäen Saaristomeren rannikkovesille sovitettua muunnoskerrointa sameuden ja fosforin välillä (yhtälö: Kari Kallio, Ptot = 1.82*sameus + 20.13). Sameusarvot on laskettu käyttämällä Sentinel-2 MSI ja Landsat-8 OLI -instrumenttien havaintoja. Satelliittidata on käsitelty sameusarvoiksi käyttämällä C2RCC (Case 2 Regional Coast Colour) -vedenlaatuprosessoria, mutta prosessorin takaisinsirontaa kuvaava lopputulos on muunnettu vastaamaan Suomen rannikkovesien olosuhteita. Kesäajan keskiarvoaineistosta on poistettu sinilevään liittyvät havainnot.

Aineiston maastoerotuskyky on 60 metriä.

Aineisto kuuluu Syken avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).


[EN] Total phosphorus obtained via Earth Observation serves as a complementary factor in the ecological classification of Finnish coastal water bodies for the Water Framework Directive (WFD), gaining prominence when in-situ measurement data is insufficient. Phosphorus maps of the Archipelago Sea describe the amount of total phosphorus [µg/l] transported from the drainage basin. The maps are interpreted in a unified format to cover the years 2018 - 2022. The data consists of the maximum total phosphorus maps of springtime (from May 1st to May 31st) and the average total phosphorus maps of summer (from May 17th to September 30th).

The phosphorus data is based on a composite of daily turbidity observations. Total phosphorus was calculated by aggregating daily estimates of turbidity derived from satellite observations for the given period (spring and summer). The conversion was performed by using an adapted conversion equation for the coastal waters of the Archipelago Sea, based on the relationship between turbidity and total phosphorus (equation by Kari Kallio, Ptot = 1.82*turbidity +20.13). Turbidity values have been calculated by using observations from the Sentinel-2 MSI and Landsat-8 OLI instruments. The processing of the satellite data to turbidity values was done by using the C2RCC (Case 2 Regional Coast Color) water quality processor. The backscattering estimated by the processor has been modified to reflect the conditions of Finnish coastal waters. The observations of the blue-green algae period have been removed from the data.

The spatial resolution of the data is 60 meters.

The dataset follows Syke’s open data policy (CC BY 4.0).


WMS-palvelin/ WMS service endpoint: https://geoserver2.ymparisto.fi/geoserver/eo/wms

WMS-taso kevätajan maksimiaineistoille/ WMS layer for the srping time maximum data: eo:EO_HR_S2_LC8_PTOT_MAX_season

WMS-taso kesän keskiarvoaineistoille/ WMS layer for the summer mean data: eo:EO_HR_S2_LC8_PTOT_MEAN_season

Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {72523E9E-7DAB-438E-A63E-011B9484F3FC}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus / Finnish Enviroment Institute (Syke)
Contact information of the organisation responsible for metadata eotuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2024-05-21
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2021-09-01
Resource Date Type publication
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus / Finnish Enviroment Institute (Syke)
Contact information of the organisation responsible for Resource eotuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource pointOfContact
Thumbnail image
INSPIRE Data Theme Sea regions
GEMET Concepts Keyword remote sensing
GEMET Concepts Keyword earth observation
GEMET Concepts Keyword satellite image
GEMET Concepts Keyword coastal water
GEMET Concepts Keyword sea water
GEMET Concepts Keyword surface water
GEMET Concepts Keyword water body
GEMET Concepts Keyword Water Framework Directive
GEMET Concepts Keyword water quality
GEMET Concepts Keyword ecological assessment
GEMET Concepts Keyword ecological status
GEMET Concepts Keyword eutrophication
GEMET Concepts Keyword monitoring
Resource Classification Satelliittihavaintotieto
Other keywords Ei-Inspire
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords Tarkka
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords status assessment
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords total phosphorus
Other keywords: Thesaurus name
Use constraints and source

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen


[FI] Syke on mainittava lähteenä, jos tuotteita käytetään julkaisuissa tai esityksissä tai saatetaan muulla tavoin yleisön saataviin.

Kokonaisfosforiaineistoille: "Syke-aineisto, sisältää muokattua Copernicus ja USGS/NASA Landsat program -dataa (vuosi)".

Lisätietoja


[EN] Syke must be cited as a source if the products are used in publications or performances or otherwise made available to the public.

For total phosphorus data: "Syke data, contains modified Copernicus and USGS/NASA Landsat program data (year)".

More info

Access Constraints

no limitations

Representation Type grid
Resource Language eng
Resource Topic Category environment
Resource Topic Category oceans
Service Type
Begin Date of Temporal Extent 2018-04-01
End Date of Temporal Extent 2022-09-28
Lineage Information

[FI] Koosteet on laskettu kevät- ja kesäkauden Sentinel-2 ja Landsat-8 -satelliittien sameushavainnoista.


[EN] Composites have been calculated from the turbidity observations of the Sentinel-2 and the Landsat-8 satellites for the spring and the summer season.