Dataset extent

Satelliittihavaintojen tosivärikuvat / True-color satellite images

[FI] Satelliittihavainnoista tuotetut tosivärikuvat perustuvat ihmissilmälle näkyvään valoon. Tosivärikuvat ovat ns. RGB-kuvia ja ne tuotetaan muodostamalla satelliittien optisten instrumenttien punaisen, vihreän ja sinisen allonpituusalueen havainnoista komposiitti. Tosivärikuvat siis vastaavat likimain tavallisen digitaalikameran tuottamia kuvia. Tarkka-palvelun tosivärikuville on lisäksi tehty vuodenajasta riippuva värisävyjen sovitus, jonka vuoksi kuvien yleissävy vaihtelee hieman vuodenajan mukaan.

Tosivärikuvatuotannossa käytettävät satelliitti-instrumenttien kanavat riippuvat instrumentista:

Sentinel-2 ja Landsat-8/9 -tuotteet tehdään MSI- ja OLI/OLI-2 -instrumenttien kanavien 2-4 yhdistelmänä.

Sentinel-3 -tosivärikuvat tuotetaan OLCI-instrumentin kanavista 4, 5 ja 7.

Landsat-4/5 -tuotteet perustuvat TM-instrumentin kanaviin 1-3.

Envisat MERIS -tosivärituotteet perustuvat MERIS-instrumentin kanaviin 3, 5 ja 7.

Tosivärikuvien tuotannossa hyödynnetään yhteistyökumppanimme Sinergise Ltd:n tietovarantoja ja prosessointikapasiteettia. Tosivärikuvia ei ole saatavilla Syken paikkatietorajapinnoilta. Tosivärikuvien koko arkistoa voi selata Tarkka-palvelussa ja uusimpia havaintoja Merioppaassa.


[EN] The true-color images are based on visible light, and are produced by compositing the red, green and blue wavelength bands of a satellite observation. A further seasonal adjustment is applied to the composite, resulting in a slight variation in the hue of the true-color images depending on the time of year.

The bands used in true-color images depend on the instrument:

Sentinel-2 and Landsat-8/9 products are based on bands 2-4 of MSI- and OLI/OLI-2-instruments.

Sentinel-3 images are produced from the bands 4, 5 and 7 of the OLCI-instrument.

Landsat-4/5 images are based on bands 1-3 of the TM-instrument.

Envisat MERIS -images are produced from the bands 3, 5 and 7 of the MERIS-instrument

The processing of the true-color imagery utilizes the data and processing capabilities of Sinergise Ltd. True-color imagery is not available as WMS-service. The whole archive of the true-color images can be browsed in Tarkka service and the most recent observations in Meriopas.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {7DADB718-EE96-4E9B-B7A3-EBC4A922AA38}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus / Finnish Enviroment Institute (Syke)
Contact information of the organisation responsible for metadata eotuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2024-04-11
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:4326
Service Date 2017-06-26
Service Date Type publication
Unique Resource identifier of Service
Organisation Responsible for Service Suomen ympäristökeskus / Finnish Enviroment Institute (Syke)
Contact information of the organisation responsible for Service eotuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Service pointOfContact
Thumbnail image
INSPIRE Data Theme Land cover
INSPIRE Data Theme Sea regions
GEMET Concepts Keyword remote sensing
GEMET Concepts Keyword earth observation
GEMET Concepts Keyword satellite image
Resource Classification Satelliittihavaintotieto
Other keywords Ei-Inspire
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords TARKKA
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords Meriopas
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords Seaguide
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords FEO
Other keywords: Thesaurus name
Use constraints and source

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen

[FI] Syke on mainittava lähteenä, jos tuotteita käytetään julkaisuissa tai esityksissä tai saatetaan muulla tavoin yleisön saataviin. Tosivärikuvia hyödynnettäessä täytyy mainita myös alkuperäisen datan toimittaja.

Sentinel-2 ja Sentinel-3 -tosivärikuville "Sisältää muokattua Copernicus-dataa, Syke (vuosi)"

Landsat-8/9 -tosivärikuville " USGS/NASA Landsat Program, Syke (vuosi) ".

Envisat MERIS -tosivärikuville: "Alkuperäinen data Euroopan avaruusjärjestö, Syke (vuosi/pvm)".

Lisätietoja


[EN] Syke must be cited as a source if the products are used in publications or performances or otherwise made available to the public. When utilizing true-color images, the supplier of the original data must also be mentioned.

For true color images of Sentinel-2 and Sentinel-3 "Contains modified Copernicus data, Syke (year)"

For Landsat-8/9 true color images "USGS / NASA Landsat Program, Syke (year)".

For Envisat MERIS true color images: "Original data provided by the European Space Agency, Syke (year/date)".

More info

Access Constraints

no limitations

Representation Type grid
Resource Language eng
Resource Topic Category environment
Resource Topic Category inlandWaters
Resource Topic Category oceans
Service Type
Begin Date of Temporal Extent 2002-09-18
End Date of Temporal Extent now
Lineage Information of Service

-