Dataset extent

Itämeren ja Suomen järvien päivittäinen pintalämpötila-aineisto (NOAA-AVHRR) 2004–2016 / Daily surface temperature of the Baltic Sea and Finnish lakes (NOAA-AVHRR) 2004–2016

[FI] Satelliittikuvilta seurataan Itämeren ja Suomen suurimpien järvien pintalämpötilaa jäättömiltä ja pilvettömiltä alueilta.

Pintalämpötila on laskettu NOAA-AVHRR (National Oceanic and Atmospheric Administration - Advanced Very High Resolution Radiometer) -instrumentin aineistoista. Lämpötila on laskettu kahden termisen aallonpituusalueen havaintojen avulla käyttäen ns. Split Window -menetelmää. Kuvien maastoerotuskyky on noin 1x1 km.

Aineisto koostuu vuosilta 2004-2016 tehdyistä päivittäisistä tulkinnoista. Aineisto kattaa vuosittain ajanjakson huhti-lokakuu. Lisäksi mukana on yksittäisiä maaliskuun ja marraskuun havaintoja.

Pintalämpötilahavainnot tehdään yöaikaan, jolloin ne vastaavat hyvin asemahavaintoja lähellä pintakerrosta. Aineistossa on mukana ne päivät, joilta on saatavilla virheetöntä satelliittidataa.

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

Käyttötarkoitus: Itämeren ja Suomen järvien pintalämpötilan seuranta.


[EN] Satellite observations are used to monitor the sea surface temperature (SST) in the Baltic Sea. Sea surface temperature dataset covers daily the non-cloudy ice-free sea areas and many of the largest lakes in Finland.

Sea surface temperature dataset covers daily the non-cloudy areas. The dataset is based on the observations by NOAA-AVHRR (National Oceanic and Atmospheric Administration - Advanced Very High Resolution Radiometer) instrument night-time observations. Finnish Environment Institute (Syke) has produced the dataset by using Split Window method and removed the areas covered by clouds. The spatial (ground) resolution is ~1 km x 1 km.

The dataset covers years from 2004 to 2016 and annually mainly the period from April to October.


WMS-palvelin / WMS service endpoint: https://geoserver2.ymparisto.fi/geoserver/eo/wms

WMS-taso / WMS layer: EO_SST


Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {A22C09A5-3419-479F-A5B7-56EE6CDA324D}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus / Finnish Environment Institute (Syke)
Contact information of the organisation responsible for metadata eotuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2024-01-12
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:4326
Service Date 2017-05-01
Service Date Type publication
Unique Resource identifier of Service
Organisation Responsible for Service Suomen ympäristökeskus / Finnish Environment Institute (Syke)
Contact information of the organisation responsible for Service eotuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Service pointOfContact
Thumbnail image
INSPIRE Data Theme Sea regions
GEMET Concepts Keyword remote sensing
GEMET Concepts Keyword earth observation
GEMET Concepts Keyword satellite image
GEMET Concepts Keyword coastal water
GEMET Concepts Keyword freshwater
GEMET Concepts Keyword inland water
GEMET Concepts Keyword sea water
GEMET Concepts Keyword surface water
GEMET Concepts Keyword Water Framework Directive
GEMET Concepts Keyword water body
GEMET Concepts Keyword water quality
GEMET Concepts Keyword temperature
Spatial Scope of INSPIRE data European
Resource Classification Satelliittihavaintotieto
Other keywords Ei-Inspire
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords TARKKA
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords STATUS
Other keywords: Thesaurus name
Use constraints and source

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen

[FI] Syke on mainittava lähteenä, jos tuotteita käytetään julkaisuissa tai esityksissä tai saatetaan muulla tavoin yleisön saataviin.

NOAA AVHRR -aineistoihin perustuva pintalämpötila: "Syke-aineisto, alkuperäinen data NOAA AVHRR (vuosi)

Lisätietoja


[EN] Syke must be cited as a source if the products are used in publications or performances or otherwise made available to the public.

Surface temperature based on NOAA AVHRR data: "Syke data, original data NOAA AVHRR (year)"

More info

Access Constraints

no limitations

Representation Type grid
Resource Language fin
Resource Topic Category environment
Resource Topic Category inlandWaters
Resource Topic Category oceans
Service Type
Begin Date of Temporal Extent 2004-05-09
End Date of Temporal Extent 2016-10-07
Lineage Information of Service

[FI] Kaukokartoitusseurantojen tuloksena syntynyt pintalämpötilatulkinta, joka pohjautuu NOAA-AVHRR -satelliittikuviin. Vuosista 2004-2016 koostuva päivittäinen pintalämpötila-aineisto.

Prosessointihistoria: Pintalämpötilat on tulkittu NOAA/AVHRR -satelliitti-instrumentin aineistoilta. Alkuperäinen satelliittidata on Ilmatieteenlaitoksen vastaanottamaa. Sykessä niistä on laskettu lämpötilatulkinnat.


[EN] Surface temperature interpretation resulting from remote sensing observations based on NOAA-AVHRR satellite images. Daily surface temperature data consisting of years 2004-2016.

Processing History: Surface temperatures have been interpreted from NOAA / AVHRR satellite instrument data. The original satellite has been received by the Finnish Meteorological Institute. Temperature interpretations have been calculated in Syke.