Dataset extent

Itämeren ja Suomen järvien päivittäinen humusaineisto (Landsat-8/9) 2016– / Daily CDOM of the Baltic Sea and Finnish lakes (Landsat-8/9) 2016–

[FI] Satelliitti-instrumenttien havainnoista seurataan veden humuksen määrää pilvettömiltä alueilta sulan veden aikana Suomen merialueilta ja järviltä.

Humus kuvaa liuenneen orgaanisen aineen määrää vedessä. Se on siis hajonnutta tai osittain hajonnutta eloperäistä ainetta, joka sisältää hiiltä. Satelliittihavainnoista tulkitun humuksen määrä on aineistona menetelmäkehitysvaiheessa ja rajapinnalla oleva aineisto kattaa esimerkkihavaintoja. Tulkinta tehdään 60 metrin tarkkuudella. Tämä aineisto koostuu NASAn Landsat-8 -satelliitin OLI-instrumentin havainnoista vuodesta 2016 lähtien sekä Landsat-9 -satelliitin OLI-2 -instrumentin havainnoista vuodesta 2022 lähtien. Vastava humustulkinta tehdään myös EUn Copernicus-ohjelman Sentinel-2 sarjan MSI-instrumenttien aineistoista (erillinen metadata).

Aineiston laskentaan käytetään C2RCC-prosessoria (Case-2 Regional CoastColour), (Brockmann et al. 2016). Prosessori on avoimesti saatavilla SNAP-ohjelmiston kautta. Syke:n aineistoissa mallin lopputulos on kuitenkin sovitettu vastaamaan Suomen rannikko- ja järvialueiden optisia ominaisuuksia. Sovitus perustuu kenttäkampanjoihin ja ympäristöhallinnon asemanäytteenottoon rannikolla ja järvillä (perusperiaate kuvattu Attila et al., 2013).

Käyttötarkoitus: Itämeren ja Suomen järvien vedenlaadun seuranta.

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).


[EN] Satellite observations are used to monitor CDOM of water from cloudless regions during meltwater from Finnish sea areas and lakes.

CDOM describes the amount of dissolved organic matter in water. It is thus a decomposed or partially decomposed organic substance containing carbon. The amount of humus interpreted from the satellite observations is as material in the method development phase and the material at the interface covers the sample data. The interpretation is made with an accuracy of 60 meters. The interpretation is based on observations from the OLI instrument of the NASA Landsat-8 starting from year 2016 and OLI-2 instrument of the NASA Landsat-9 satellite starting from year 2022. Corresponding CDOM interpretation is done also for the Sentinel-2 series MSI instruments, separate metadata.

The C2RCC model is used to calculate the data (C2RCC, Brockmann et al. 2016). The model is openly available through SNAP software. However, in Syke's data, the final result of the model has been adapted to correspond to the optical properties of Finland's coastal and lake areas. The adaptation is based on field campaigns and environmental management status sampling on the coast and lakes (basic principle described in Attila et al., 2013).


Viitteet / References

Attila, J., Koponen, S., Kallio, K., Lindfors, A., Kaitala, S., & Ylöstalo, P. (2013). MERIS Case II water processor comparison on coastal sites of the northern Baltic Sea, Remote Sensing of Environment, 128, 138–149. Brockmann, C & Doerffer, R. (2016). Evolution of the C2RCC neural network for Sentinel 2 and 3 for the retrieval of ocean colour products in normal and extreme optically complex waters. Proc. Living Planet Symposium, ESA SP-470.


WMS-palvelin/ WMS service endpoint: https://geoserver2.ymparisto.fi/geoserver/eo/wms

WMS-taso/ WMS layer: EO_HR_WQ_LC8_CDOM


Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {AE229A57-B993-4C94-A41A-3A07251C8216}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus / Finnish Environment Institute (Syke)
Contact information of the organisation responsible for metadata eotuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2024-05-21
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Service Date 2016-04-14
Service Date Type publication
Unique Resource identifier of Service
Organisation Responsible for Service Suomen ympäristökeskus / Finnish Environment Institute (Syke)
Contact information of the organisation responsible for Service eotuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Service pointOfContact
Thumbnail image
INSPIRE Data Theme Sea regions
GEMET Concepts Keyword remote sensing
GEMET Concepts Keyword earth observation
GEMET Concepts Keyword satellite image
GEMET Concepts Keyword coastal water
GEMET Concepts Keyword sea water
GEMET Concepts Keyword surface water
GEMET Concepts Keyword water body
GEMET Concepts Keyword Water Framework Directive
GEMET Concepts Keyword water quality
GEMET Concepts Keyword freshwater
GEMET Concepts Keyword inland water
GEMET Concepts Keyword ecological assessment
GEMET Concepts Keyword ecological status
GEMET Concepts Keyword eutrophication
GEMET Concepts Keyword monitoring
Resource Classification Satelliittihavaintotieto
Other keywords Ei-Inspire
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords TARKKA
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords STATUS
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords status assessment
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords brownification
Other keywords: Thesaurus name
Use constraints and source

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen

[FI] Syke on mainittava lähteenä, jos tuotteita käytetään julkaisuissa tai esityksissä tai saatetaan muulla tavoin yleisön saataviin.

Landsat-8/9 aineistoihin perustuva humus: "Syke-aineisto, USGS/NASA Landsat Program (vuosi)"

Lisätietoja


[EN] Syke must be cited as a source if the products are used in publications or performances or otherwise made available to the public.

CDOM based on Landsat-8/9 data: "Syke data, USGS / NASA Landsat Program (year)"

More info

Access Constraints

no limitations

Representation Type grid
Resource Language eng
Resource Topic Category environment
Resource Topic Category inlandWaters
Resource Topic Category oceans
Service Type
Begin Date of Temporal Extent 2016-04-14
End Date of Temporal Extent now
Lineage Information of Service

[FI] Kaukokartoitusseurantojen tuloksena syntynyt humustulkinta. Vuodesta 2016 eteenpäin koostuva esimerkkiaineisto Suomen merialueilta ja järviltä.

Prosessointihistoria: Humus on tulkittu Landsat-8 OLI-satelliitti-instrumentin aineistoilta ja vuodesta 2022 alkaen myös Landsat-9 OLI-2 -satelliitti-instrumentin aineistoilta. Alkuperäinen satelliittidata on ladattu USGS/NASA latauspalveluista. Sykessä niistä on laskettu humustulkinnat käyttäen C2RCC-mallia (Case-2 Regional CoastColour).


[EN] Satellite observations are used to monitor CDOM. Example data from years 2016- for the Finnish sea areas and lakes.

Processing history: The Landsat-8 OLI data have been received from USGS/NASA service. The Landsat-9 OLI-2 is used 2022 onwards. The dataset has been processed to CDOM values in Syke using the C2RCC algorithm (Case-2 Regional CoastColour), which includes atmospheric correction.