Löytyi 13 aineistoa

Avainsanat: Habitats and biotopes

Suodattimen tulokset
 • Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarviointi 2018

  Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarviointi 2018 Tämä aineisto sisältää Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa 2018 (Kontula & Raunio 2018) kootut esiintymistiedot...
 • Luontotyypit, luontodirektiivin raportointi

  Euroopan unionin jäsenmaat raportoivat komissiolle kuuden vuoden välein luontodirektiivin toimeenpanosta. Raportti sisältää arvioinnin kaikkien direktiivin tarkoittamien...
 • Metsälain mukaiset lähde- ja pienvesikohteet

  Aineiston kohteet on poimittu Metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä. Aineistot sisältyvät metsäkeskuksen avoimiin metsätietovarantoihin ja ovat osa Erityisen tärkeät...
 • Monimuotoisuudelle tärkeät metsäalueet / High biodiversity value forests 2018...

  Monimuotoisuudelle tärkeät metsäalueet 2018 (Zonation) -aineisto koostuu 12 koko metsäisen Suomen kattavasta Zonation-analyysien tuloskartasta (pois lukien Ahvenanmaa), jotka...
 • Laguuniaineisto 2021

  Laguuniaineisto 2021 Laguuniaineisto 2021 on Metsähallituksen vuonna 2021 tuottama laguuniaineisto, joka kuvaa Suomen rannikolla esiintyviä potentiaalisia laguunikohteita...
 • Virtavesien lohikalakannat

  Virtavesien lohikalakannat on aineisto, joka kuvaa lohikalakantojen esiintyvyyttä virtavesissä. Se on laadittu SYKEn tuottaman ranta10:n uomaverkoston ja VALUE-hankkeessa...
 • Metsälain erityisen tärkeät elinympäristökuviot

  Aineiston on tuottanut Metsäkeskus. Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt- aineisto esitetään kuvio-muodossa. Geometria on tallennettuna METE- nimiseen file geodatabaseen,...
 • Metsäkeskuksen metsänhoitoilmoitukset

  Aineiston on tuottanut Metsäkeskus. Maanomistajan tai valtuuttamansa on tehtävä metsänkäyttöilmoitus myyntihakkuusta tai puunkorjuusta vähintään 10 päivää ennen hakkuun...
 • Metsävarakuviotiedot

  Aineiston on tuottanut Metsäkeskus. Metsäkeskuksen metsävaratietoa on saatavissa kahdessa eri muodossa: hila-aineistona ja metsävarakuvioina. Geometria on tallennettuna...
 • Suomen kansainvälisesti tärkeät lintualueet

  Suomen kansainvälisesti tärkeiden lintualueiden tuottaja on BirdLife Suomi ry. Aineisto liittyy kansainväliseen projektiin Important Bird Areas, IBA. IBA-hankkeen ensimmäinen...
 • Saaristomeren ja Selkämeren fladat

  Aineisto on kopioitu ja muokattu sopivaan muotoon alun perin Lounais-Suomen ympäristökeskuksen raportista 1/2008: "Saaristomeren ja Selkämeren fladat". Raportin tekijänä Asko...
 • Järvien vesikasvikartat

  Järvien vesikarvikartat -aineiston on tuottanut Pohjois-Savon ELY-keskus. Aineisto koostuu ilmakuvatulkinnalla tuotetuista järvien vesikasvikartoista. Tulkinnassa järvi on...
 • Metsäkeskuksen hila-aineistot

  Aineiston tuottaja on Metsäkeskus. Metsäkeskuksen metsävaratietoa on saatavissa kahdessa eri muodossa: hila-aineistona ja metsävarakuvioina. Hila-aineisto koostuu 16 x 16...
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).