Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Metsälain mukaiset lähde- ja pienvesikohteet

Aineiston kohteet on poimittu Metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä. Aineistot sisältyvät metsäkeskuksen avoimiin metsätietovarantoihin ja ovat osa Erityisen tärkeät elinympäristökuviot -tietotuotetta. Aineisto sisältää metsälain 10 §:n lähde- ja pienvesikohteet koko Suomen alueelta. Lähde- ja pienvesikohteisiin sisältyvät lähteet, lähteiköt, norot ja tihkupinnat.

Yksityismaiden osalta metsälakikohteita on kartoitettu metsäsuunnittelun ja metsävaratiedon keruun lisäksi erillisenä maastokartoituksena, jonka tavoitteena oli löytää suurin osa kaikista yksityismailla olevista metsälakikohteista, joten yksityismaiden osalta tieto on varsin kattavaa koko Suomen osalta. Muiden omistajaryhmien osalta (valtio, kunnat, seurakunnat, yhtiöt) metsäkeskuksella ei ole kattavasti tietoja metsälakikohteista.

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön

Lisätietoja: https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/document/mvjaete-koodisto-ja-tietokantakuvaus_0.xlsx https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/document/tietotuotekuvaus-erityisen-tarkeat-elinymparistokuviot.pdf

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {6825B5E8-CA6F-455F-B407-2846BB5D8F38}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2021-09-03
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2021-09-14
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Metsäkeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Habitats and biotopes
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Metsäkeskuksen avoin metsä- ja luontotieto julkaistaan Creative Commons Nimeä 4.0 lisenssillä (CC BY 4.0). Lisenssin kohteena olevia aineistoja voi käyttää vapaasti kaikin mahdollisin tavoin, edellyttäen, että aineiston lähde mainitaan. Lisäksi on merkittävä, jos aineistoon on tehty muutoksia. Tässä tapauksessa: Sisältää Suomen metsäkeskuksen Erityisen tärkeät elinympäristökuviot aineistoa 05/2021.

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Aineisto poimittu Metsäkeskuksen Metsätietojärjestelmästä 24.5.2021.