Löytyi 10 aineistoa

Resurssityypit: Paikkatiedot ja kaukokartoitus Avainsanat: Elevation Paikkatietoaineisto altitude

Suodattimen tulokset
 • Siltojen kansien korkeudet

  Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineiston vuorovaikutteisesti luokitellun pistepilven silta-luokan (LAS 2.0 -formaatin mukainen luokan arvo 10, Bridge) pisteistä laadittu...
 • Korkeusmalli 2 m (KM2)

  Korkeusmalli 2 m (KM2):n tuottaja on Maanmittauslaitos. Korkeusmalli on avaruuskoordinaatistoon (x, y, z) sijoitettujen pisteiden muodostama verkko, joka voidaan esittää joko...
 • Uomakorjaus: rumpujen kaiverrus (korkeusmalli 2m)

  Maanmittauslaitoksen KM2-korkeusmallin kanssa yhteensopiva korkeusmalli, jossa alkuperäisiä korkeusarvoja on alennettu erityisesti virtavesikohteiden (viivamaiset sekä...
 • Korkeusmalli 10 M

  Korkeusmalli 10 m:n tuottaja on Maanmittauslaitos. Maanpinnan korkeutta kuvaava malli, jonka ruutukoko on 10 m x 10 m ja korkeustiedon tarkkuus 1,4 metriä tai parempi. Aineisto...
 • Virtaussuuntagridi25m

  D8-algoritmiin perustuva numeerinen virtaussuuntamalli kuvaa pintavalunnan suuntaa kustakin 25x25m:n hilasta korkeudeltaan alimpaan naapurihilaa. Virtaussuuntamalli on laskettu...
 • Virtaussuuntamalli 10 m

  Suomen ympäristökeskuksen tuottama D8-algoritmiin perustuva numeerinen virtaussuuntamalli kuvaa pintavalunnan suuntaa kustakin 10x10m:n hilasta korkeudeltaan alimpaan...
 • Korkeusjärjestelmien siirtokorjaus

  Aineisto osoittaa maannoususta johtuvan siirtokorjauksen, joka on tehtävä muunnettaessa korkeustietoa NN- ja N43 korkeusjärjestelmistä N60-korkeusjärjestelmään Suomen eri...
 • N60- ja N2000-korkeusjärjestelmien välinen muunnosrasteri

  Rasterimuotoinen koko Suomen kattava paikkatietoaineisto, joka osoittaa metreissä N60- ja N2000-korkeusjärjestelmien välisen siirtokorjauksen 1 km ruutukoossa. Perustuu...
 • Korkeusmalli 25 M

  Korkeusmalli 25 M:n tuottaja on Maanmittauslaitos. Maanpinnan korkeutta kuvaava malli, jonka ruutukoko on 25 m x 25 m ja korkeustiedon tarkkuus 2 metriä. Aineisto on tuotettu...
 • dem25_astergdem25

  Numeerinen korkeusmalli kuvaa maanpinnan korkeutta. Korkeusmalli on laadittu yhdistämällä koordinaatisto- ja korkeusjärjestelmämuunnosten jälkeen KM25 ja AsterGDEM koko Suomen...
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).