Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

dem25_astergdem25

Numeerinen korkeusmalli kuvaa maanpinnan korkeutta. Korkeusmalli on laadittu yhdistämällä koordinaatisto- ja korkeusjärjestelmämuunnosten jälkeen KM25 ja AsterGDEM koko Suomen vesistöalueet yli valtakunnan rajojen kattavaksi yhdistelmäkorkeusmalliksi 25 hilamatriisiin (YKJ/N60).

Korkeusmallin lähtötietoina on käytetty Suomen osalta Maanmittauslaitoksen 25 metrin hilaan laskettua korkeusmallia (KM25, YKJ/N60) ja ulkomaiden osalta koko maailman kattavaa 30 metrin hilaan laskettua ASTER GDEM –korkeusmallia (WGS84/EGM96), joka on Japanin talous-, kauppa- ja teollisuusministeriön (METI, Ministry of Economy, Trade and Industry) ja Yhdysvaltojen avaruushallinnon (NASA, National Aeronautics and Space Administration) yhteistuotantoa. AsterGDEMin tekijänoikeudet omistaa Earth Remote Sensing Data Analysis Center (ERSDAC)

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {5F75361E-E27A-414C-9294-63F0409095DD}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2023-09-11
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2023-09-08
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2013-09-06
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli processor
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Elevation
GEMET-asiasana altitude
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineisto pohjautuu Maanmittauslaitoksen avoimiin aineistoihin, joiden käyttöehdot on määritelty MML:n avoimen datan lisenssissä: http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501 .

Lupateksti: Lähde: Maanmittauslaitos, SYKE ja © 2009 ERSDAC

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka elevation
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Korkeusmallissa käytetään lähtötietona Suomen osalta Maanmittauslaitoksen 25 metrin hilaan laskettua korkeusmallia (KM25, YKJ/N60), joka on tarkin koko Suomen kattava korkeusmalli. Ulkomaiden osalta käytetään kesäkuussa 2009 julkaistua lähes koko maailman kattavaa 30 metrin hilaan laskettua ASTER GDEM –korkeusmallia (WGS84/EGM96), joka on Japanin talous-, kauppa- ja teollisuusministeriön (METI, Ministry of Economy, Trade and Industry) ja Yhdysvaltojen avaruushallinnon (NASA, National Aeronautics and Space Administration) yhteistuotantoa. Koordinaatisto- ja korkeusjärjestelmämuunnosten jälkeen KM25 ja AsterGDEM yhdistettiin koko Suomen vesistöalueet yli valtakunnan rajojen kattavaksi yhdistelmäkorkeusmalliksi 25 hilamatriisiin (YKJ/N60).

INSPIRE2Korkeus.GEO.DEM25_ASTERGDEM25