Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Korkeusjärjestelmien siirtokorjaus

Aineisto osoittaa maannoususta johtuvan siirtokorjauksen, joka on tehtävä muunnettaessa korkeustietoa NN- ja N43 korkeusjärjestelmistä N60-korkeusjärjestelmään Suomen eri osissa.

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Siirtokorjaus.pdf

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {3B563684-FBA9-4B2B-8117-85115431652F}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-06-23
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2008-03-01
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Elevation
GEMET-asiasana altitude
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Ympäristöhallinnon sisäiseen viranomaistehtävien ja niihin liittyvien tutkimustehtävien ym. ei-kaupallisten tehtävien hoitamiseen.

© SYKE, Geodeettinen laitos

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka elevation
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Aineisto digitoitu Geodeettisen laitoksen julkaisussa olevista siirtokorjausta esittävistä kartoista (Geodeettisen laitoksen julkaisu 57, Helsinki 1963)