Dataset extent

Virtaussuuntamalli 10 m

Suomen ympäristökeskuksen tuottama D8-algoritmiin perustuva numeerinen virtaussuuntamalli kuvaa pintavalunnan suuntaa kustakin 10x10m:n hilasta korkeudeltaan alimpaan naapurihilaan. Virtaussuuntamalli on laskettu käyttäen lähtötietoina Suomen osalta Maanmittauslaitoksen 10 metrin hilaan laskettua korkeusmallia vuodelta 2019 (KM10, EUREF_FIN_TM35FIN/N2000) ja ulkomaiden osalta ASTER GDEM- ja EU-DEM -korkeusmalleja. Virtaussuuntamallin virtausreittien tarkkuutta on parannettu kovertamalla siihen Ranta10-aineiston uomaverkosto ja vesialueet sekä yleisten teiden tierummut.

Virtaussuuntamallin laskentaan käytetyissä lähtöaineistoissa voi esiintyä virheitä tai epätarkkuuksia, jotka saattavat vaikuttaa virtaussuuntamallin virtaussuuntiin sekä siten edelleen valuma-alueiden rajaustuloksiin. Suomen rajojen ulkopuolisilla vesistöalueiden osa-alueilla valuma-alueiden rajaukset eivät ole luotettavia lähtöaineiston epätarkkuuden takia.

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {8A066E8D-CBF9-4C52-B081-C51AAD3DD9C4}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli owner
Metatiedon päivityspäivämäärä 2023-09-08
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2021-11-16
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2013-12-18
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Elevation
GEMET-asiasana altitude
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Virtaussuuntamalli10m pohjautuu Maanmittauslaitoksen maastotietokannan rantaviiva-aineistoon, joka on uudelleen luokiteltu ja muokattu vastaamaan ympäristöhallinnon tarpeita. Maastotietokanta kuuluu MML:n avoimiin aineistoihin, joiden käyttöehdot on määritelty MML:n avoimen datan lisenssissä: http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501

Virtaussuuntamalli10m on Syken avoin aineisto, jota koskee CC4.0 BY –lisenssi. Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Virtaussuuntamalli10m-aineisto, Lähde: Syke

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka elevation
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Virtaussuuntamallissa on käytetty lähtötietona Suomen osalta Maanmittauslaitoksen 10 metrin hilaan laskettua korkeusmallia vuodelta 2019 (KM10, EUREF_FIN_TM35FIN/N2000). Aineisto on tuotettu pääosin (80 %) 2 metrin korkeusmallista ja muilta osin Maastotietokannan korkeuskäyristä. Ulkomaiden osalta käytetään itäpuolella 30 metrin hilaan laskettua ASTER GDEM -korkeusmallia (WGS84/EGM96) (https://asterweb.jpl.nasa.gov/gdem.asp) ja länsipuolella Euroopan kattavaa EU-DEM-korkeusmallia (https://land.copernicus.eu/imagery-in-situ/eu-dem/eu-dem-v1.1/view). Koordinaatisto- ja korkeusjärjestelmämuunnosten jälkeen KM10, EU-DEM ja ASTER GDEM yhdistettiin koko Suomen vesistöalueet yli valtakunnan rajojen kattavaksi hybridikorkeusmalliksi 10 m:n hilamatriisiin, jonka virtausreittejä korostettiin edelleen kovertamalla siihen portaittain eri syvyyksille Ranta10 -rantaviiva-aineiston sisältämä uomaverkosto järvet ylittävine pseudouomineen ja muut yli 2 m leveät jokiviivat sekä vesialueet. Lisäksi myös yleisten teiden ja rautateiden tierummut (Tierekisteri 2019) sekä virtavesien ja teiden leikkauspisteet ”poltettiin” korkeusmalliin virtaussuuntamallin virtausreittien tarkentamiseksi. Korkeusmallista paikannettiin ja täytettiin selektiivisesti ulosvirtauksen estävät painanteet. Esikäsitellystä korkeusmallista laskettiin D8-algoritmia käyttäen virtaussuuntamalli, joka kuvaa pintavalunnan suuntaa kustakin hilasta korkeudeltaan alimpaan naapurihilaan. Lopuksi virtaussuuntamallin merialueet maskattiin pois (NoData) Ranta10-aineiston merialueilla. INSPIRE2Korkeus.GEO.virtaussuunta10m Edellinen versio: VALUEVirtaussuunta10 (julkaistu 18.12.2013) VALUEVirtaussuunta10 laadittiin hyödynnettäväksi ensisijaisesti VALUE-työkalusovelluksen yläpuolisen valuma-alueen rajausproseduureissa sekä sovellusta varten esilaskettujen valuma-alueiden laadinnassa. Virtaussuuntamalli on laskettu käyttäen lähtötietoina Suomen osalta Maanmittauslaitoksen 10 metrin hilaan laskettua korkeusmallia vuodelta 2013 (KM10, EUREF_FIN_TM35FIN/N2000) ja ulkomaiden osalta ASTER GDEM -korkeusmallia (WGS84/EGM96). Virtaussuuntamallin virtausreittien tarkkuutta on parannettu kovertamalla siihen Ranta10-aineiston uomaverkosto ja vesialueet.