Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

N60- ja N2000-korkeusjärjestelmien välinen muunnosrasteri

Rasterimuotoinen koko Suomen kattava paikkatietoaineisto, joka osoittaa metreissä N60- ja N2000-korkeusjärjestelmien välisen siirtokorjauksen 1 km ruutukoossa. Perustuu Maanmittauslaitoksen aineistoon.

Käyttötarkoitus: Siirtokorjaus on tehtävä muunnettessa korkeustietoa em. järjestelmien välillä (N60 -> N2000 -muunnoksessa rasterin osoittama lukema lisätään N60-arvoon ja vastaavasti N2000 -> N60-muunnoksessa ko. lukema vähennetään N2000-arvosta). Siirtokorjaus vaihtelee maankohoamisen johdosta eri puolilla Suomea.

Lisätietoja: https://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/koordinaattimuunnokset

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {04052931-10A9-4E2A-A804-E6883D8899E7}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-08-21
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2017-09-12
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
INSPIRE-teema Elevation
GEMET-asiasana altitude
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Lähde: Maanmittauslaitos ja SYKE

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka elevation
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku None
Ajallisen kattavuuden loppu None
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Ladattu kolmioverkon kärkipisteet Maanmittauslaitoksen palvelusta txt-tiedostoina (https://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/koordinaattimuunnokset). Aineisto sisältää kunkin kärkipisteen YKJ-koordinaatin sekä N60- ja N2000-korkeusarvot. Laskettu korkeusarvojen erotus ja laadittu erotuksesta (siirtokorjaus) ArcGIS:ssä kolmioverkko (TIN-malli, kolmion sivun pituutta ei rajoitettu edes reuna-alueilla). Muunnettu kolmiverkko rasteriksi 1 km ruutukokoon.