Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Virtaussuuntagridi25m

D8-algoritmiin perustuva numeerinen virtaussuuntamalli kuvaa pintavalunnan suuntaa kustakin 25x25m:n hilasta korkeudeltaan alimpaan naapurihilaa.

Virtaussuuntamalli on laskettu käyttäen lähtötietoina Suomen osalta Maanmittauslaitoksen 25 metrin hilaan laskettua korkeusmallia (KM25, YKJ/N60) ja ulkomaiden osalta koko maailman kattavaa 30 metrin hilaan laskettua ASTER GDEM -korkeusmallia (WGS84/EGM96), joka on Japanin talous-, kauppa- ja teollisuusministeriön (METI, Ministry of Economy, Trade and Industry) ja Yhdysvaltojen avaruushallinnon (NASA, National Aeronautics and Space Administration) yhteistuotantoa.

Käyttötarkoitus: Virtaussuuntamalli on laadittu hyödynnettäväksi ensisijaisesti VALUE-työkalusovelluksen yläpuolisen valuma-alueen rajausproseduureissa sekä sovellusta varten esilaskettujen valuma-alueiden laadinnassa. Virtaussuuntamalli on käytettävissä myös omana lopputuotteenaan, jota käyttäjät voivat hyödyntää omissa analyyseissaan.

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {FADFF7BE-1047-43FF-B9C8-AB3E60937ADF}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli owner
Metatiedon päivityspäivämäärä 2013-09-10
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2013-09-10
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2013-09-06
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Elevation
GEMET-asiasana altitude
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineisto pohjautuu osin MML:n korkeusaineistoon. Sitä koskevat samat käyttöehdot kuin muita MML-aineistoja. Aineistoa ei saa luovuttaa ympäristöhallinnon ulkopuolelle ilman MML lupaa.

Lähde: SYKE

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka elevation
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Virtaussuuntamallissa käytetään lähtötietona Suomen osalta Maanmittauslaitoksen 25 metrin hilaan laskettua korkeusmallia (KM25, YKJ/N60), joka on tarkin koko Suomen kattava korkeusmalli. Ulkomaiden osalta käytetään kesäkuussa 2009 julkaistua lähes koko maailman kattavaa 30 metrin hilaan laskettua ASTER GDEM -korkeusmallia (WGS84/EGM96), joka on Japanin talous-, kauppa- ja teollisuusministeriön (METI, Ministry of Economy, Trade and Industry) ja Yhdysvaltojen avaruushallinnon (NASA, National Aeronautics and Space Administration) yhteistuotantoa. Koordinaatisto- ja korkeusjärjestelmämuunnosten jälkeen KM25 ja AsterGDEM yhdistettiin koko Suomen vesistöalueet yli valtakunnan rajojen kattavaksi yhdistelmäkorkeusmalliksi 25 hilamatriisiin (YKJ/N60), jonka virtausreittejä korostettiin edelleen "polttamalla" siihen portaittain eri syvyyksille Ranta10 -rantaviiva-aineiston sisältämä uomatietojärjestelmän uomaverkoston pääreitistö järvet ylittävine pseudouomineen sekä muut yli 2 m leveät jokiviivat ja vesialueet. Ensimmäisessä tuotantoversiossa korkeusmalliin tuotiin myös lähtötiedoksi VesiGIS-hankkeessa tarkennetut päävesistöalueiden rajat. Tämän jälkeen korkeusmallista paikannettiin ja täytettiin selektiivisesti kaikki Ranta10:n ulkopuoliset painanteet, jotka estävät ulosvirtauksen. Esikäsitellystä korkeusmallista laskettiin D8-algoritmia käyttäen virtaussuuntamalli, joka kuvaa pintavalunnan suuntaa kustakin hilasta korkeudeltaan alimpaan naapurihilaan. Lopuksi virtaussuuntamallin merialueet maskattiin pois Ranta10-aineiston merialueilla.

INSPIRE2Korkeus.GEO.VALUEVIRTAUSSUUNTA25M