Dataset extent

Uomakorjaus: rumpujen kaiverrus (korkeusmalli 2m)

Maanmittauslaitoksen KM2-korkeusmallin kanssa yhteensopiva korkeusmalli, jossa alkuperäisiä korkeusarvoja on alennettu erityisesti virtavesikohteiden (viivamaiset sekä aluemaiset) ja tieverkoston risteyskohdissa. Alennetut korkeusarvot pyrkivät kuvaamaan virtausreittejä, kuten tierumpuja ja putkia, joita alkuperäisessä KM2:ssa ei ole. Aineisto on tuotettu yhdistämällä useita eri valtakunnan kattavia lähtöaineistoja, joita ovat - korkeusmalli KM2 (Maanmittauslaitos) - Siltojen kansien korkeudet (Syke) - Maastotietokanta (Maanmittauslaitos) - DIGIROAD-tieverkosto (Väylävirasto) - Rumpurekisteri (Väylävirasto) Lisäksi jotkin kunnat ja kaupungit ovat digitoineet Maastotietokannasta puuttuvia virtausreittejä.

Korkeusarvot ovat ilmoitettu N2000-korkeusjärjestelmässä. Aineisto on avoin (lisenssi CC BY 4.0).

Käyttötarkoitus: Korvaamalla KM2:n korkeusarvot uomakorjausaineiston arvoilla saadaan korkeusmalli, joka soveltuu mm. pintaveden virtauksen mallinnukseen alkuperäistä korkeusmallia paremmin. Tämä mahdollistaa esim. hulevesitulvariskien luotettavamman arvioinnin.

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

Lähde: Syke, Maanmittauslaitos (perustuu Syken, MML:n ja Väyläviraston aineistoihin).

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {D18A71BA-ACD1-402C-9541-DB4AB649A4FA}
Metatiedon pääasiallinen kieli eng
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2023-11-10
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2023-11-14
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
INSPIRE-teema Elevation
GEMET-asiasana watercourse
GEMET-asiasana altitude
GEMET-asiasana digital land model
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Lähde: Syke, Maanmittauslaitos (perustuu Syken, MML:n ja Väyläviraston aineistoihin).

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 5000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka elevation
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku None
Ajallisen kattavuuden loppu None
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

KM2:ssa sillat Maastotietokannan (MTK) virtavesialueiden yllä ovat pääsääntöisesti kaiverrettu. Siltojen kansien korkeudet -aineistoa käytettiin tunnistamaan valmiiksi kaiverretut kohteet. Jäljellejääneille kohteille korkeusarvoja tien ja virtavesialueen leikkauskohdan ympäristössä laskettiin virtavesialueen korkeuksien tasalle.

Kaikkien MTK:n virtavesiviivojen ja tievektorien, pois lukien polut yms., leikkauskohtiin asetettiin rumpukohde käyttäen virtavesiviivan geometriaa rumpukohteen luonnissa. Tämän jälkeen kaikkien rumpurekisterin pisteille, jotka olivat riittävän kaukana jo luoduista rumpukohteista, luotiin myös rumpukohde. Kohteen luonnissa käytettiin tiesegmentin leveystietoa ja KM2:n korkeustietoa riittävällä etäisyydellä tien molemmilta puolilta. Kuntien digitoimista kohteista muodostetiin rumpukohteet käyttäen suoraan digitoitua geometriaa. Lopuksi rumpukohteet rasteroitiin yhteensopivaksi rasteriksi KM2:n kanssa (sama resoluutio ja asemointi). Pikselin arvot, eli korkeudet, määritettiin joko interpoloimalla korkeuksia rumpukohteen päätepisteiden välillä tai käyttämällä virtavesiviivan kohdalla olevien korkeuksien keskiarvoa rasteroitavan pisteen läheisyydessä. Uudet korkeudet eivät koskaan ole korkeampia kuin KM2:n korkeudet.

Lopuksi kaikki käsittelemättömät MTK:n virtavesiviivakohteet rasteroitiin käyttäen pikselin rasterointiarvona keskiarvoa korkeuksista pikselin lähistöllä virtavesiviivan kohdalla. Näin saatiin poistettua mm. peltolohkojen välisten uomien traktorinylityskohdat, joista ei ole olemassa aineistoa.