Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Korkeusmalli 10 M

Korkeusmalli 10 m:n tuottaja on Maanmittauslaitos.

Maanpinnan korkeutta kuvaava malli, jonka ruutukoko on 10 m x 10 m ja korkeustiedon tarkkuus 1,4 metriä tai parempi. Aineisto on tuotettu pääosin (80%) 2 metrin korkeusmallista ja muilta osin Maastotietokannan korkeuskäyristä. Aineistoa päivitetään Maastotietokannan määräaikaisen ajantasaistuksen yhteydessä. SYKEssä aineiston pohjalta on tuotettu erillinen vinovalovarjostekartta (INSPIRE2Korkeus.GEO.DEM10_HS) sekä erilliset rinteenkaltevuuskartta (INSPIRE2Korkeus.GEO.DEM10_SLOPE) ja rinteenviettosuuntakartta (INSPIRE2Korkeus.GEO.DEM10_ASPECT).

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön / tehtävien tueksi

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {37386EFC-9305-4DE9-B54D-7C67C81B7F12}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2019-09-17
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2019-09-17
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2013-04-05
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Elevation
GEMET-asiasana altitude
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineisto pohjautuu Maanmittauslaitoksen avoimiin aineistoihin, joiden käyttöehdot on määritelty MML:n avoimen datan lisenssissä: http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501.

Lupateksti: Lähde: Maanmittauslaitos, SYKE

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka elevation
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Korkeusmalli 10 m esittää maanpinnan korkeutta suhteutettuna etäisyyteen merenpinnasta. Korkeuden nollataso on määritelty vuoden 2000 tilannetta vastaavan N2000-järjestelmän mukaisena. Korkeusmalli 10 m on tarkin koko maan kattava korkeusmalli Suomesta. Tuotteen korkeustarkkuus niiltä osin, jotka vastaavat Maastotietokannan korkeuskäyriä on keskimäärin 1,4 m (95 % tapauksista, korkeustarkkuus 2 m 99 % tapauksista). Niiltä osilta, jotka on laskettu 2 metrin korkeusmallista, on korkeustarkkuus merkittävästi parempi.

Alkaen 1.10. 2018 korkeusmalli 10 m on tuotettu noin 80-prosenttisesti 2 metrin korkeusmallin pohjalta ja 20 -prosenttisesti Maastotietokannan määräaikaisen ajantasaistuksen yhteydessä tarkennetuista korkeuskäyristä, stereotyöasemalla digitoiduista maanpintapisteistä ja kaikista Maastotietokannan kohteista, joilla on myös z-koordinaatti. Lisätietoja Korkeusmalli 10n laatutiedoista löytyy MMLn kotisivuilta (www.maanmittauslaitos.fi).

Aineisto on ladattu SYKEeen Ascii-muodossa karttalehdittäin 18.1.2019. Aineisto on yhdistetty valtakunnallisesti yhtenäiseksi rasterikorkeusmalliksi ja korkeustieto on muutettu metreistä millimetreiksi (143,446m => 143446mm). SYKEssä aineistosta on myös tuotettu vinovalovarjostekartta, jossa auringon tulokulma on 315 astetta ja korkeusasema 45 astetta. Vinovalokarttaa voidaan käyttää visualisointiin. Lisäksi korkeusmallista on SYKEssä tuotettu rinteenkaltevuuskartta, jossa kaltevuus on ilmaistu prosentteina sekä rinteenviettosuuntakartta, jossa rinteen viettosuunta on ilmaistu asteina (0-360°).