Löytyi 12 aineistoa

Avainsanat: Administrative units Paikkatietoaineisto

Suodattimen tulokset
 • GOFREP-alue

  GOFREP-alue -aineiston on tuottanut Liikennevirasto (nyk. Väylävirasto). GOFREP on Suomenlahden alusliikenteen ilmoittautumisjärjestelmä, joka on SOLAS-yleissopimuksen säännön...
 • Hätäkeskukset

  Hätäkeskuslaitoksen toimialueena on koko Manner-Suomi. Manner-Suomessa on kuusi hätäkeskusta, joilla on ensisijaiset toiminta-alueensa. Aineisto sisältää kunkin hätäkeskuksen...
 • Vesienhoidon suunnittelun osa-alueet

  Vesienhoitoalueet on jaettu toimenpiteiden suunnittelua ja seurantaa varten suunnittelualueisiin. Suunnittelualueet ovat valuma-aluejakoon perustuvia yhtenäisiä...
 • Hallinnolliset alueet 2020

  Hallinnolliset rajat 2020 -aineiston tuottajia ovat Maanmittauslaitos ja Tilastokeskus (rantaviiva). Hallinnolliset rajat 2020 on edellinen voimassa ollut versio...
 • Pelastustoimen alueet

  Aineisto sisältää 1.1.2023 voimaan tulleet Suomen pelastustoimen alueiden rajat. Aineisto on tarkoitettu ympäristövahinkojen torjuntaan osallistuvien viranomaisten käyttöön.
 • Liikennealueet

  Kotimaanliikenne jaetaan liikennealueisiin I, II ja III. Aineisto sisältää liikennealueiden I ja II rajat. Käyttötarkoitus: Ympäristövahinkojen torjuntaan osallistuvien...
 • Valtioiden rajat ja rantaviiva

  Aineisto kuuluu avoimiin Natural Earth -aineistoihin. Aineisto koostuu kahdesta paikkatietotasosta: valtioiden rajat (Countries) ja rantaviiva (Coastline). Ensiksi manittu on...
 • Suomen meripelastustoimen aluejako

  Aineisto sisältää Suomen meripelastustoimen vastuualueen rajan sekä meripelastuslohkojen välirajan. Meripelastustoimen vastuualueella (Search and rescue region, SRR)...
 • Hallinnolliset alueet arkisto

  Hallinnolliset alueet arkisto -aineiston tuottajia ovat Maanmittauslaitos ja Tilastokeskus. Hallinnollisten alueiden arkisto sisältää vanhoja versioita hallinnollisista...
 • Hallinnolliset alueet

  Hallinnolliset alueet 1:100 000 ovat Maanmittauslaitoksen aineistoja ja Hallinnolliset alueet 1:4 500 000 ovat Maanmittauslaitoksen aineistoja, joissa on käytetty...
 • Suomen rajat

  Aineistossa on Suomen valtakunnan raja maalla, rannikkoviiva ja suurimmat Itämeren saaret sekä sisäisten aluevesien raja ja ulompi aluevesiraja. Lisäksi aineistossa on Suomen...
 • Aluejaot

  Aluejaot-dataset:iin sisältyy erilaisia aluejakoa: Kalatalousalueet = Maa- ja metsätalousministerön kalatalousalueet. MHLuontopalvelut= Metsähallituksen luontopalvelualueet....
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).