Dataset extent

Hallinnolliset alueet arkisto

Hallinnolliset alueet arkisto -aineiston tuottajia ovat Maanmittauslaitos ja Tilastokeskus.

Hallinnollisten alueiden arkisto sisältää vanhoja versioita hallinnollisista aluejaoista. Aluejakoja on saatavilla vuodesta 2008 lähtien. Hallinnolliset alueet 1:100 000 ovat Maanmittauslaitoksen aineistoja. Vuodesta 2019 lähtien yleistettynä aineistona on käytetty Maanmittauslaitoksen ja Tilastokeskuksen 1:4 500 000 Hallinnollisia alueita. Hallinnolliset alueet rajautuvat uloimpaan aluevesirajaan. Hallinnollisiin alueisiin kuuluvat kunta-, seutukunta-, maakunta-, ELY-keskus- ja aluehallintovirastojen rajat.

Käyttötarkoitus: Aineistoa voidaan käyttää mm. pohjakarttana ja erilaisten analyysien apuna, jos tarvitaan vanhoja kunta- tai muita hallinnollisten alueiden rajoja.

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {F1688551-11FF-4290-86E8-80B8C13CA077}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2021-02-16
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2021-02-16
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
INSPIRE-teema Administrative units
GEMET-asiasana administrative boundary
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Hallinnolliset rajat 1:100 000 ja 1: 4 500 000 pohjautuvat Maanmittauslaitoksen avoimiin aineistoihin, joiden käyttöehdot on määritelty MML:n avoimen datan lisenssissä: https://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata-lisenssi-cc40 . Hallinnolliset rajat 1:4 500 000 aineiston rantaviiva pohjautuu Tilastokeskuksen avoimiin aineistoihin, joiden käyttöehdot on määritelty osoitteessa https://www.stat.fi/org/lainsaadanto/copyright.html .

Lupatekstit: Maanmittauslaitoksen 1:100 000 mittakaavaiset aineistot: Lähde: Maanmittauslaitos, Maanmittauslaitoksen ja Tilastokeskuksen 1:4 500 000 mittakaavaiset aineistot: Lähde: Maanmittauslaitos ja Tilastokeskus

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka boundaries
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2008-01-01
Ajallisen kattavuuden loppu 2019-12-31
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Hallinnollisten rajojen attribuuttitietoja on lisätty ja muokattu Sykessä. MML:n kuntaraja-aineistoon on Sykessä lisätty merenrantaviiva ja suurimmat Itämeren saaret Syken omasta rantaviiva-aineistosta.

Aineiston sijainti: \data_arkisto\hallinnollisetrajat - Eri vuosien aineistot sijaitsevat omissa file geodatabaseissa - Hall100-alkuiset karttatasot perustuvat Maanmittauslaitoksen kuntarajaan 1:100 000 - Hall4_5milj-alkuiset karttatasot perustuvat Maanmittauslaitoksen ja Tilastokeskuksen kuntarajaan 1:4 500 000 - Hall3Milj-alkuiset karttatasot perustuvat Karttakeskuksen kuntarajaan 1:3 milj