Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Suomen rajat

Aineistossa on Suomen valtakunnan raja maalla, rannikkoviiva ja suurimmat Itämeren saaret sekä sisäisten aluevesien raja ja ulompi aluevesiraja. Lisäksi aineistossa on Suomen talousvyöhykkeen ulkoraja (EEZ-alue). Valtakunnan raja on hiukan yleistetty MML:n ns. kunta100- aineistosta ja rannikkoviiva on digitoitu SYKEssä DCW-aineistoa ja MML:n pienimittakaavaista 1: 400 000 rasteri-aineistoa hyväksikäyttäen.

Käyttötarkoitus: Tasuta-aineistoksi, kun tarvitsee kuvata valtakunnan raja, rannikkoviiva ja aluevesien rajat yleispiirteisellä tasolla.

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/SuomiRajat.pdf

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {47FE81BC-4E08-469B-94A2-7E257EF6498A}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-06-12
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2008-01-15
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Administrative units
GEMET-asiasana administrative boundary
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Ympäristöhallinnon sisäiseen käyttöön muokattu aineisto- Lähde: SYKE, MML

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 1000000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka boundaries
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Merenrantaviiva ja suurimmat Itämeren saaret ovat SYKEn omasta rantaviiva-aineistosta,joka pohjautuu pienimittakaavaisiin taustakarttoihin sekä osittain ns. DCW (Digital Chart of the World) - aineistooon. Aluevesiraja-aineistot on muodostettu taitepisteiden koordinaateista, jotka on ilmoitettu maantieteellisinä koordinaatteina minuutin sadasosan tarkkuudella. Talousvyöhykkeen raja perustuu Valtioneuvoston asetukseen Suomen talousvyöhykkeen rajasta (26.11.2004).