Dataset extent

Pelastustoimen alueet

Aineisto sisältää 1.1.2023 voimaan tulleet Suomen pelastustoimen alueiden rajat.

Aineisto on tarkoitettu ympäristövahinkojen torjuntaan osallistuvien viranomaisten käyttöön.

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {34A6DAEE-DE66-45A2-B3A1-CB23CF6FF45E}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto mert@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2023-05-10
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2023-03-20
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto mert@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli user
INSPIRE-teema Administrative units
INSPIRE-teema Human health and safety
INSPIRE-teema Utility and governmental services
GEMET-asiasana administrative boundary
GEMET-asiasana rescue service
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Vain viranomaistehtäviin. Aineiston luovuttaminen kolmannelle osapuolelle kielletty ilman tiedontuottajan lupaa.

© Syke

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect international relations, public security or national defence.

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 1000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka boundaries
Aineiston/järjestelmän aiheluokka structure
Aineiston/järjestelmän aiheluokka utilitiesCommunication
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Pelastustoimen aluerajat vastaavat hyvinvointialueita (Vantaan ja Keravan hyvinvointialue kuuluu Keski-Uudenmaan pelastuslaitokseen) ja ne tulivat voimaan 1.1.2023.