Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Pelastustoimen alueet

Aineisto sisältää Suomen pelastustoimen alueiden rajat ja kunkin pelastustoimen sellaisen venekaluston määrän, joka soveltuu alusöljyvahinkojen torjuntaan. Venekalustoa koskevat tiedot voivat kuitenkin poiketa nykytilanteesta.

Käyttötarkoitus: Öljyvahinkojen torjuntaan osallistuvien viranomaisten käyttöön

https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen), /Pelastustoimen_Alueet.pdf

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {34A6DAEE-DE66-45A2-B3A1-CB23CF6FF45E}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto boris@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-06-22
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2011-12-16
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto boris@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli user
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Administrative units
INSPIRE-teema Human health and safety
INSPIRE-teema Utility and governmental services
GEMET-asiasana administrative boundary
GEMET-asiasana rescue service
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Vain viranomaistehtäviin. Aineiston luovuttaminen kolmannelle osapuolelle kielletty ilman tiedontuottajan lupaa.

© SYKE

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the confidentiality of the proceedings of public authorities, where such confidentiality is provided for by law.

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 1000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka boundaries
Aineiston/järjestelmän aiheluokka structure
Aineiston/järjestelmän aiheluokka utilitiesCommunication
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Pelastustoimen alueiden rajat perustuvat seuraaviin päätöksiin: VNp pelastustoimen alueista (7.3.2002/174) ja VNp pelastustoimen alueista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta (20.11.2003/962). Alusöljyvahinkojen torjuntaan soveltuvan venekaluston määrä on SYKEn kokoama, ja venekalustotiedot perustuvat aineiston kokoamishetken tilanteeseen.