Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Vesienhoidon suunnittelun osa-alueet

Vesienhoitoalueet on jaettu toimenpiteiden suunnittelua ja seurantaa varten suunnittelualueisiin. Suunnittelualueet ovat valuma-aluejakoon perustuvia yhtenäisiä vesistökokonaisuuksia kuten reittivesiä tai suuria vesistöalueita. Aineiston ominaisuustietoina alueen vesienhoitoalueen tunnus ja kohteen nimi.

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön / tehtävien tueksi vesienhoidon suunnittelussa

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {21260ED5-1971-46CB-84B3-CCCEC916C758}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-06-15
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2017-03-28
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli resourceProvider
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Administrative units
GEMET-asiasana administrative boundary
GEMET-asiasana surface water
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Lähde: SYKE (osittain ELY-keskukset)

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 10000000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka boundaries
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2016-01-01
Ajallisen kattavuuden loppu 2017-08-05
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Aineisto perustuu valtakunnalliseen valuma-alueaineistoon. Aineiston alkuperäinen muokkaus on tehty Uudenmaan ELY-keskuksessa, jonka jälkeen muut alueelliset ELY-keskukset ovat tarkastaneet (VPD-yhdyshenkilöt) sen. Tämän jälkeen aineistoon on tullut muutamia rajaus- ja nimikorjauksia.