Dataset extent

Hallinnolliset alueet

Hallinnolliset alueet 1:100 000 ovat Maanmittauslaitoksen aineistoja ja Hallinnolliset alueet 1:4 500 000 ovat Maanmittauslaitoksen aineistoja, joissa on käytetty Tilastokeskuksen aineiston rantaviivaa. Hallinnolliset alueet rajautuvat uloimpaan aluevesirajaan. Aineistot vastaavat tilannetta 1.1.2023. Hallinnollisiin alueisiin kuuluvat kunta-, seutukunta-, maakunta-, ELY-keskus- ja aluehallintovirastojen sekä hyvinvointialueiden rajat. Lisäksi Sykessä on lisätty aineistoon ELY-keskusten ympäristövastuualueen, liikenne- ja infrastruktuurivastuualueen sekä kalatalousvastuualueen toiminta-alueiden rajat.

Hallinnolliset rajat 1 : 100 000 INSPIRE1.GEO.HallinnollisetRajat-tietokannassa: Hall100Alue = Kuntarajat alueena, aineistossa merialue ja rantaviiva Hall100AVI = Aluehallintovirastojen toiminta-alueet Hall100ELY = ELY-keskusten toiminta-alueet Hall100ELYk = ELY-keskusten kalatalousvastuualueiden toiminta-alueet Hall100ELYl = ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuurivastuualueiden toiminta-alueet Hall100ELYr = ELY-keskusten rakennerahastovastuualueiden toiminta-alueet Hall100ELYy = ELY-keskusten ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueiden toiminta-alueet Hall100Hyvalue = Hyvinvointialueiden rajat alueina Hall100Kunta = Kuntarajat ilman merialuetta Hall100KuntaMeri = Kuntarajat merialueen kanssa, ei rantaviivaa Hall100Mkunta = Maakuntarajat alueina Hall100MkuntaMeri = Maakuntarajat alueina merialueen kanssa, ei rantaviivaa
Hall100Skunta = Seutukuntarajat alueina

Hallinnolliset rajat 1 : 4 500 000 INSPIRE1.GEO.HallinnollisetRajat-tietokannassa: Hall4_5miljAlue = Kuntarajat alueena, aineistossa merialue ja rantaviiva Hall4_5miljAVI = Aluehallintovirastojen toiminta-alueet Hall4_5miljAVIy = Aluehallintovirastojen ympäristölupavastuualueiden toiminta-alueet Hall4_5miljELY = ELY-keskusten toiminta-alueet Hall4_5miljELYk = ELY-keskusten kalatalousvastuualueiden toiminta-alueet Hall4_5miljELYl = ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuurivastuualueiden toiminta-alueet Hall4_5miljELYr = ELY-keskusten rakennerahastovastuualueiden toiminta-alueet Hall4_5miljELYy = ELY-keskusten ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueiden toiminta-alueet Hall4_5miljHyvalue = Hyvinvointialueiden rajat alueina Hall4_5miljKunta = Kuntarajat ilman merialuetta Hall4_5miljKuntaMeri = Kuntarajat merialueen kanssa, ei rantaviivaa Hall4_5miljMkunta = Maakuntarajat alueina Hall4_5MiljMkuntaMeri = Maakuntarajat alueina merialueen kanssa, ei rantaviivaa
Hall4_5miljSkunta = Seutukuntarajat alueina

Käyttötarkoitus: Aineistoa voidaan käyttää mm. pohjakarttana ja erilaisten analyysien apuna.

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/HallinnollisetRajat.pdf

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {6933DD5A-63B0-4C18-A11B-1100856F4903}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2023-02-28
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2023-03-14
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Administrative units
GEMET-asiasana administrative boundary
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Hallinnolliset rajat 1:100 000 ja 1: 4 500 000 pohjautuvat Maanmittauslaitoksen avoimiin aineistoihin, joiden käyttöehdot on määritelty MML:n avoimen datan lisenssissä: https://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata-lisenssi-cc40 . Hallinnolliset rajat 1:4 500 000 aineiston rantaviiva pohjautuu Tilastokeskuksen avoimiin aineistoihin, joiden käyttöehdot on määritelty osoitteessa https://www.stat.fi/org/lainsaadanto/copyright.html .

Lupatekstit: Hallinnolliset rajat -aineistot 1:100 000 mittakaavassa: Lähde: Maanmittauslaitos, Hallinnolliset rajat -aineistot 1:4 500 000 mittakaavassa: Lähde: Maanmittauslaitos, Tilastokeskus.

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka boundaries
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2020-01-01
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Hallinnollisten rajojen attribuuttitietoja on lisätty ja muokattu Sykessä. MML:n kuntaraja-aineistoon on Sykessä lisätty merenrantaviiva ja suurimmat Itämeren saaret Syken omasta rantaviiva-aineistosta.