Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Aluejaot

Aluejaot-dataset:iin sisältyy erilaisia aluejakoa: Kalastusalueet = Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ylläpitämät kalastusalueet. MHLuontopalvelut= Metsähallituksen luontopalvelualueet. Aineisto on Metsähallituksen aineisto, johon on SYKEssä lisätty Ahvenmaan alue, joka ei kuulu Metsähallituksen organisaatioon. Maakuntamuseot = maakuntamuseoiden toiminta-alueet.

Käyttötarkoitus: Aineistoja voidaan käyttää mm. pohjakarttana ja erilaisten analyysien apuna.

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Aluejaot.pdf https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/LuontoPalveluAlueidenRajat.pdf

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {341025F5-E395-4655-AE8D-65BD152DB963}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-06-15
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2018-03-13
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Administrative units
GEMET-asiasana administrative boundary
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Vain ympäristöhallinnon virastojen käyttöön. Aineiston luovuttaminen kolmannelle osapuolelle kielletty ilman tiedontuottajan lupaa.

Dataset sisältää useiden tiedontuottajien aineistoja.

Lupatekstit: Kalastusalueet @ RKTL; Metsähallituksen luontopalvelualueet: ©Metsähallitus; Maakuntamuseoiden toiminta-alueet: ©Museovirasto.

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 20000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka boundaries
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Metsähallituksen luontopalveluiden aluejako -aineisto saatu Metsähallitukselta ja SYKEssä siihen on lisätty Ahvenanmaan alue.