31 datasets found

Tags: Utility and governmental services

Filter Results
 • Yhdyskuntajätevesidirektiivin mukaiset jätevedenpuhdistamot

  Yhdyskuntajätevesidirektiivin mukaiset jätevedenpuhdistamot -aineisto sisältää Yhdyskuntajätevesidirektiivin (91/271/ETY) mukaiset taajamat, jätevedenpuhdistamot ja niiden...
 • Oppilaitokset

  Aineisto sisältää tietoja Tilastokeskuksen oppilaitosrekisteristä. Aineisto on ympäristöhallinnon sisäisessä käytössä vuodesta 2000 alkaen ja muilla käyttäjillä on...
 • Maastotietokannan koosteet

  Maanmittauslaitoksen Maastotietokanta on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto ja se koostuu erilaisista kohderyhmistä kuten liikenneväylistä, rakennuksista ja...
 • Hätäkeskukset

  Hätäkeskuslaitoksen toimialueena on koko Manner-Suomi. Manner-Suomessa on kuusi hätäkeskusta, joilla on ensisijaiset toiminta-alueensa. Aineisto sisältää kunkin hätäkeskuksen...
 • BCU-konttipaikat (öljyyntyneiden lintujen hoitoon)

  BCU-konttipaikat ovat paikkoja, jotka soveltuvat öljyyntyneiden lintujen pesu- ja hoitokonttien sijoituspaikoiksi. Aineisto sisältää konttien sijoituspaikat ja lisätietoa...
 • Taustakarttapalvelu harmaasävy (Esri/MML)

  Esri Finlandin tarjoama harmaasävykarttapalvelu perustuu Maanmittauslaitoksen avoimeen maastotietokanta-aineistoon. Aineiston visualisoinnissa on keskitytty pelkistämään...
 • HYD-valikko

  HYD-valikko tarjoaa hydrologian ammattilaisille ja tutkijoille raportti- ja laskentaohjelmia hydrologiseen aineistoon. Tietolähteinä HYDRO,HYDROTEMPO ja METEO-tietokannat.
 • SÖKÖ-karttalehdet

  SÖKÖ-karttalehdet -aineisto on tuotettu SÖKÖ I ja II -projekteissa. Aineistossa on tiedot Suomenlahden rannikon jaosta karttalehtiin. Aineistoa hyödynnetään rannikon...
 • Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelujärjestelmä 3. kausi - TOSSU

  Toimenpiteiden suunnittelujärjestelmä, TOSSU on rakennettu tukemaan vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelua. Järjestelmä pitää sisällään vesienhoidon toimenpiteet kolmannelle...
 • Öljynsuojarahaston hakemusten hallinnointijärjestelmä Parkki

  Parkki- järjestelmässä käsitellään öljysuojarahastolle tulleita öljyntorjunnasta aiheutuneiden kustannusten korvaushakemuksia. Järjestelmä sisältää vuosittaisia...
 • Ympäristöhallinnon kirjastojen lehtitietokanta

  Ympäristöhallinnon kirjastoihin saapuvien ammatti- ja tiedelehtien tiedot sisältävä tietokanta. Aihealueina on ympäristötiedon lisäksi myös asuminen ja rakentaminen. Tietokanta...
 • Varsinais-Suomen veneluiskat 2016

  Aineistoon on koottu Varsinais-Suomen veneluiskatiedot paikoista, joihin pääsee raskaalla kalustolla. Kartoitus on toteutettu Turun ammattikorkeakoulun koordinoiman...
 • Asianhallintajärjestelmä SykeVahva

  Suomen ympäristökeskuksen asianhallintajärjestelmän tehtävänä on hoitaa asioiden ja niiden käsittelyvaiheiden hallinta, seuranta ja raportointi sekä asiakirjojen säilytys ja...
 • Taustakarttapalvelu tummanharmaa (Esri/MML)

  Esri Finlandin tarjoama tummanharmaa karttapalvelu perustuu Maanmittauslaitoksen avoimeen maastotietokanta-aineistoon. Aineiston visualisoinnissa on keskitytty pelkistämään...
 • Valtion öljyntorjuntavarastot

  Valtion öljyntorjuntavarastot ovat valtion tai pelastuslaitoksen omistamia varastoja, joissa on öljyvahinkojen torjunnassa tarvittavia työkaluja. Aineisto sisältää kuvauksen...
 • Talousveden jakelualueet

  Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2020/2184 (juomavesidirektiivi) kansallinen toimeenpano edellyttää, että...
 • Ympäristöhallinnon kirjastojen kokoelma- ja artikkelitietokanta

  Tietokanta sisältää viitetiedot ympäristöministeriön, alueellisten ympäristökeskusten, Syken, ARAn ja entisen Merentutkimuslaitoksen kirjastojen ylläpitämien kokoelmien...
 • BORIS 2 (Baltic Oil Response Information System)

  BORIS2-järjestelmä on tilannekuvajärjestelmä öljyntorjuntaan osallistuvien viranomaisten käyttöön. Järjestelmä on kehitetty tehostamaan ajantasaisen tiedon jakelua viranomaisten...
 • Paikkatietoaineistojen latauspalvelu LAPIO

  Latauspalvelu LAPIOlla voi ladata ympäristöhallinnon avoimia paikkatietoaineistoja omalle tietokoneelle pakattuina zip-tiedostoina. Aineistot ovat joko shp- tai geotiff...
 • Vesistöhankkeiden vaikutusaluerajaukset

  Aineisto sisältää Pohjois-Savon alueelle 1970-luvun alkupuoleen mennessä toteutettujen kuivatus-, järjestely- ym. vesistöhankkeiden hyöty/vaikutusaluerajaukset. Aineisto...
You can also access this registry using the API (see API Docs).