Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

HYD-valikko

HYD-valikko tarjoaa hydrologian ammattilaisille ja tutkijoille raportti- ja laskentaohjelmia hydrologiseen aineistoon. Tietolähteinä HYDRO,HYDROTEMPO ja METEO-tietokannat.

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
File Identifier {69B50A2C-F2E0-4333-AC83-ACF5962B2547}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata hydpaivystys@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2020-12-22
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2013-10-01
Resource Date Type publication
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource hydpaivystys@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource pointOfContact
Thumbnail image
INSPIRE Data Theme Utility and governmental services
Resource Classification Ympäristötietojärjestelmä/ympäristötietovaranto
Use constraints and source

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Access Constraints

no limitations

Representation Type textTable
Resource Language fin
Resource Topic Category utilitiesCommunication
Service Type
Begin Date of Temporal Extent None
End Date of Temporal Extent None
Lineage Information

Dynaamisesti päivitettävä modulaarinen ohjelmisto.