Dataset extent

Öljynsuojarahaston hakemusten hallinnointijärjestelmä Parkki

Parkki- järjestelmässä käsitellään öljysuojarahastolle tulleita öljyntorjunnasta aiheutuneiden kustannusten korvaushakemuksia.

Järjestelmä sisältää vuosittaisia öljynsuojarahastolle osoitettuja korvaushakemuksia.

Käyttötarkoitus: Tietojärjestelmä on tarkoitettu pelastuslaitosten, ELY-keskusten, Suomen ympäristökeskuksen ja Öljysuojarahaston käyttöön korvaushakemusten käsittelyssä.

https://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Oljysuojarahasto

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
File Identifier {500B034F-F59B-43E5-BB23-4F983B1790A5}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Ympäristöministeriö
Contact information of the organisation responsible for metadata kirjaamo@ym.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2020-09-21
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3035
Resource Date 2012-04-01
Resource Date Type revision
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Ympäristöministeriö/ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus)
Contact information of the organisation responsible for Resource kirjaamo@ym.fi
The role of the organisation responsible for Resource owner
INSPIRE Data Theme Utility and governmental services
GEMET Concepts Keyword compensation
GEMET Concepts Keyword oil spill
Resource Classification Muu järjestelmä tai aineisto
Use constraints and source

Hakemusten yksityiskohtaiset tiedot eivät ole julkisesti saatavilla.

© Ympäristöministeriö

Access Constraints

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the confidentiality of personal data and/or files relating to a natural person where that person has not consented to the disclosure of the information to the public, where such confidentiality is provided for by national or Community law.

Representation Type textTable
Resource Language fin
Resource Topic Category society
Resource Topic Category utilitiesCommunication
Service Type
Begin Date of Temporal Extent 2009-12-21
End Date of Temporal Extent unknown
Lineage Information

Parkki- järjestelmässä käsitellään öljysuojarahastolle tulleita öljyntorjunnasta aiheutuneiden kustannusten korvaushakemuksia.