Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Oppilaitokset

Aineisto sisältää tietoja Tilastokeskuksen oppilaitosrekisteristä. Aineisto on ympäristöhallinnon sisäisessä käytössä vuodesta 2000 alkaen ja muilla käyttäjillä on internet-palveluissa käytettävissään aina uusimman vuoden tiedot. Rekisterin tiedot perustuvat Tilastokeskuksen oppilaitoksilta lomakekyselyllä keräämiin tietoihin. Aineistossa on mukana peruskoulut, peruskouluasteen erityskoulut, lukiot ja perus- ja lukioasteen koulut sekä näiden oppilasmäärät koko Suomesta.

Tiedot ovat kunkin vuoden 20.9. tilanteen mukaisia. Aineiston alueellinen kattavuus on koko Suomi.

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Oppilaitokset.pdf

Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {48D2DFE8-D4A1-4D09-BE1F-20CB28D7C59C}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata alu_tuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2021-05-05
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2021-05-04
Resource Date Type revision
Resource Date 2020-04-27
Resource Date Type revision
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Tilastokeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource alu_tuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource owner
INSPIRE Data Theme Utility and governmental services
GEMET Concepts Keyword school
GEMET Concepts Keyword general education
GEMET Concepts Keyword geographic information system
Resource Classification Paikkatietoaineisto
Use constraints and source

Aineiston käyttöoikeus on seuraavilla tahoilla: ympäristöministeriö (YM), Suomen ympäristökeskus (SYKE), Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), aluehallintovirastot (AVIt) ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) sekä muut tahot, joille SYKE on myöntänyt käyttöoikeuden ympäristöhallinnon tietojärjestelmiin. Aineistoa ei ole oikeutta edelleen luovuttaa tai jälleen myydä ilman Tilastokeskuksen lupaa.

Aineisto on käytettävissä myös Elinympäristön tietopalvelu Liiterissä, jossa siihen on katseluoikeus. Aineistoa ei ole oikeutta ladata, mutta sitä voi käyttää kuvina painetuissa tai digimuotoisissa julkaisuissa. Aineiston jälleenmyynti ja kaupallinen käyttö on kielletty.

Julkaistessa aineistoa tulee lähteenä mainita Tilastokeskus.

© Tilastokeskus

Access Constraints

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Representation Type vector
Resource Language fin
Resource Topic Category society
Service Type
Begin Date of Temporal Extent unknown
End Date of Temporal Extent unknown
Lineage Information

Koordinaatit on tuotettu geokoodaamalla osoitteen mukaan. Tämän jälkeen osa pisteistä on siirretty paikkatieto-ohjelmassa oikean rakennuksen kohdalle. Koordinaattien tarkkuus on parempi kaupunkialueilla ja epätarkempi haja-asutusalueilla. Vuosien 2000-2002 aineistojen koordinaattitietoja on täydennetty Suomen ympäristökeskuksessa. Koordinaattien kattavuus on 100% vuodesta 2007 lähtien.