Dataset extent

Ympäristöhallinnon kirjastojen kokoelma- ja artikkelitietokanta

Tietokanta sisältää viitetiedot ympäristöministeriön, alueellisten ympäristökeskusten, Syken, ARAn ja entisen Merentutkimuslaitoksen kirjastojen ylläpitämien kokoelmien aineistoista. Näiden kokoelmien yhteistietuemäärä on 129 000 tietuetta. Tietueita on tallennettu systemaattisesti 1980-luvulta saakka, mutta mukana on myös vanhempaa takautuvaa aineistoa. Aihealueena on ympäristötiedon lisäksi myös asuminen ja rakentaminen. Tietokanta sisältää sekä kotimaista että kansainvälistä aineistoa.

Lisäksi tietokantaan tallennetaan viitetiedot Syken henkilökunnan julkaisutuotannosta. Artikkeliviitteiden tietuemäärä on 14 000. Ajanjaksolta 1988-1995 JUTTA sisältää tiedot koko ympäristöhallinnon julkaisutuotannosta, mutta 1.3.1995 lähtien ainoastaan Suomen ympäristökeskuksen henkilökunnan julkaisutuotannosta. Tietokantaan luetteloidaan henkilökunnan kaikki ympäristöhallinnon julkaisusarjoissa ilmestyneet julkaisut sekä kotimaisissa ja ulkomaisissa lehdissä julkaistut artikkelit.

Järjestelmä toimii PrettyLib -ohjelmalla.

Tietueita on tallennettu systemaattisesti 1980-luvulta saakka, mutta mukana on myös tätä vanhempaa takautuvaa aineistoa. Ylläpito on jatkuvaa ja siitä vastaavat kaikki ympäristöhallinnon virastot. Poikkeuksena on Syken henkilökunnan julkaisutuotantoa koskeva osuus, jonka tallennuksesta vastaa Syke.

Käyttötarkoitus: Tietokannan avulla säilytetään tieto ympäristöhallinnon omasta julkaisutuotannosta ja tarjotaan hallinnonalan toimintaan liittyvää tietoa (ympäristötieto, asuminen, rakentaminen) hallinnonalan omalle henkilökunnalle sekä ulkopuoliselle käyttäjäkunnalle.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {51D1BC1D-93E5-4369-8019-630ACDEF53BA}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata kirjasto.syke@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2012-04-01
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2008-06-04
Resource Date Type revision
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus / Tietokeskus / Tietopalvelu ja kirjasto
Contact information of the organisation responsible for Resource kirjasto.syke@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource owner
INSPIRE Data Theme Utility and governmental services
Resource Classification Muu järjestelmä tai aineisto
Use constraints and source

Aineiston käyttötarkoitus: tiedonhaku. Data is intended for information retrieval.

Access Constraints

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Representation Type textTable
Resource Language fin
Resource Language swe
Resource Language eng
Resource Topic Category environment
Service Type
Begin Date of Temporal Extent 2008-06-04
End Date of Temporal Extent unknown
Lineage Information

N/A