Löytyi 25 aineistoa

Avainsanat: Environmental monitoring facilities

Suodattimen tulokset
 • Energiantuotanto rannikolla

  ENERGIANTUOTANTO RANNIKOLLA Valvonta ja kuormitustietojärjestelmä VAHTI on osa Ympäristönsuojelun tietojärjestelmää (YSL 27§) ja siihen tallennetaan tietoja mm....
 • Kertymärekisteri KERTY

  Kertymärekisteriin kootaan tietoa sedimentteihin (mukaan lukien sedimentaatio ja ruoppausmassat), eliöihin, passiivikeräimiin ja maaperän eri jakeisiin kertyneistä haitallisista...
 • Vesienhoitoalueiden pintavesien kaikki seurantapaikat

  Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan Pintavesien tila-osiossa on osajärjestelmä VHS seuranta, jossa on ELY-keskusten tallentamat pintavesien seurantapaikat. Tässä aineistossa...
 • SYKEn hakemistorajapinta (OData)

  SYKEn hakemistorajapinnan kautta julkaistaan yhteisiä ominaisuustietoja tiedoista, joihin voidaan viitata muista Suomen ympäristökeskuksen julkaisemista rajapinnoista. Tällaisia...
 • Laboratorion ja näytteenoton tiedonhallintajärjestelmä LIMS

  Lims -järjestelmä mahdollistaa viikko- ja päiväkohtaisesti muokattavan näytteenoton vuosisuunnittelun, erityyppisten näytteiden kirjauksen ja määritystulosten tallennuksen,...
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).