Dataset extent

Lumilinjat

Lumilinja on 2-4 km pitkä reitti, joka kattaa edustavasti paikkakunnan eri maastotyypit. Linjamittaukseen kuuluu yleensä 80 mittasauvalla tehtyä lumensyvyysmittausta sekä kahdeksan lumen vesiarvon määrittämiseksi tehtävää punnitusta. Lisäksi pälvisyysprosentti arvioidaan jokaisella mittauspaikalla. Vuodesta 1996 lähtien mittaukset on tehty talvikuukausien 16. päivä poikkeuksena ns. pienten valuma-alueiden lumilinjat, joilla lumen vesiarvo mitataan keväällä myös kuukauden 1. päivänä. Aineisto sisältää ns. pitkän lumilinjan reitit. Mittaushavainnot ovat saavana Hydrologiset havainnot-tietojärjestelmän kautta.

Käyttötarkoitus: Lumilinjamittauksia käytetään mm. lumen vesiarvon määrittämiseen, lumen syvyyden seurantaan ja pälvisyyden seurantaan eri maastotyypeillä.

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {CA061BB0-28D9-4BB8-9105-42DF34FF8C4D}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2023-11-07
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2008-09-16
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Environmental monitoring facilities
GEMET-asiasana environmental monitoring
GEMET-asiasana snow
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineisto on saatavilla pyydettäessä.

© Syke

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 20000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Lumilinjareitit on suunniteltu koko Suomen lumipeitteen seurantaan. Reitti sijaitsevat eri puolilla Suomea ja ne kattavat alueelle tyypilliset eri maastotyypit. Havainnoitsija piirtää maastossa reitin peruskartalle ja tältä pohjalta Syke numeeristaa aineiston kuvaruutudigitoinnilla.

sijainti: INSPIRE3.GEO.Lumilinjat

LumiNro Lumilinjan numero (yksilöivä kenttä) Hy_Paikka_Id Hydrologiset havainnot tietojärjestelmän id-tunnus Nimi Lumilinjan nimi Lisatieto Lisätietoja kohteesta Muutospvm Lumilinjan päivityspäivämäärä