Dataset extent

Vesienhoitoalueiden pintavesien kaikki seurantapaikat

Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan Pintavesien tila-osiossa on osajärjestelmä VHS seuranta, jossa on ELY-keskusten tallentamat pintavesien seurantapaikat. Tässä aineistossa esitetään seurantapaikkojen perustiedot, kuten kuuluuko paikka perusseurantaa tai toiminnalliseen seurantaan ja mihin osaohjelmaan se kuuluu. Paikalta seurattavia laatutekijöitä ei esitetä.

Käyttötarkoitus: Pintavesien seurannan hallintaan ja raportointiin. Seurantapaikkojen perustiedot on kerätty tietokantanäkymään, johon ne päivittyvät jatkuvasti ELY-keskusten tai Syken tekemien muutosten johdosta. Seurantapaikkoja voidaan tarkastella ympäristökarttapalvelu Karpalossa tai viedä näkymästä aineisto esim. Exceliin tai ArcMapiin. Karpalossa on seurantapaikoille annettu eri symbolit pintavesikategorioittain (joki, järvi, meri) ja seurannan tyypin mukaan (perusseuranta P, toiminnallinen seuranta T).

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {79CF5A64-2690-4BF1-83C9-66C9CF8C041D}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus/Vesikeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto sari.mitikka [at] ymparisto.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-06-16
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2014-03-04
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus/Vesikeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto sari.mitikka [at] ymparisto.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Environmental monitoring facilities
GEMET-asiasana surface water
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Avoin tieto -palvelusta tietojärjestelmän kautta saatavaa aineistoa koskee Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssi

http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Lähde: Syke ja ELY-keskukset

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 20000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2014-03-04
Ajallisen kattavuuden loppu 2014-03-04
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa pintavesien tilan seurannan parissa työskentelevät henkilöt ovat tallentaneet tiedot tietokantaan noudattaen Suomen ympäristökeskuksen (vsikeskuksen) ohjeita.