Dataset extent

Droonilla tuotetut ortomosaiikit Säkylän Pyhäjärven vesikasvillisuudesta

Tietojoukko sisältää miehittämättömillä ilma-aluksilla eli drooneilla tuotettua kuva-aineistoa Säkylän Pyhäjärveltä (järvinumero 34.031.1.001). Tietojoukko koostuu fotogrammetrisesti mallinnetuista ortomosaiikeista, joiden lähtöaineistona toimi kartoituslennoissa otetut pystysuuntaiset valokuvat.

20.-22.8.2019 kuvatut ortomosaiikit sijoittuvat järven rantavyöhykkeelle ja matalikoille. Aineiston on tuottanut Pohjois-Savon ELY-keskus hankkeessa Eri mittakaavaiset kaukokartoitusmenetelmät järvien rantavyöhykkeen kasvillisuuden seurannassa ja tilanarvioinnissa (ILMAVERSO II OHKE).

Aineistojen käyttämistä varten ympäristöhallinnon Citrix QGIS-ohjelmaan on tuotettu Drone-lisäosa (plug-in), jota käytetään ortomosaiikkien julkaisemiseen rajapintatekniikalla ja yksittäistä kartoituslentoa koskevien kuvailutietojen (mm. kuvausajankohta, kuvaaja, käytetty ilma-alus, kamera) kirjaamiseen. Samaa lisäosaa käytetään myös rajapintojen tuomiseksi Citrix QGIS:n sisällysluetteloon ja karttanäkymään. Drone-lisäosa mahdollistaa kartoituslentojen luetteloinnin.

Ortomosaiikit ovat katsottavissa karkeammalla resoluutiolla myös Pohjois-Savon ELY-keskuksen tuottamasta ArcGIS Online -tarinakartasta: https://ely.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=017d9a98defb48c1b303cab8a22251be

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {A6E48D8B-6F9A-454A-BECE-2DBE5A1A6921}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto juho-ville.marttila@ely-keskus.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2023-03-20
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3857
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2022-12-16
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto juho-ville.marttila@ely-keskus.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
INSPIRE-teema Orthoimagery
INSPIRE-teema Environmental monitoring facilities
INSPIRE-teema Habitats and biotopes
INSPIRE-teema Species distribution
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat ympäristön tilan seuranta
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat vesikasvillisuus
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat rantakasvillisuus
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat drone
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat drooni
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat RPAS
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat UAS
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat UAV
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat Varsinais-Suomi
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat Satakunta
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat Southwest Finland
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineiston käyttö ympäristöhallinnon Citrix QGIS:lle tuotetun Drone-lisäosan/plug-inin kautta vain ympäristöhallinnon sisäiseen käyttöön. Aineiston luovuttaminen kolmannella osapuolelle on kielletty ilman tiedontuottajan lupaa. Tällaisissa tapauksissa lupaa voi tiedustella sähköpostitse.

ArcGIS Online -palvelussa julkaistua aineistoa karkeammassa resoluutiossa saa käyttää vapaasti, kun tiedontuottaja nimetään.

Lähde: Pohjois-Savon ELY-keskus

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka biota
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Aineiston/järjestelmän aiheluokka imageryBaseMapsEarthCover
Aineiston/järjestelmän aiheluokka inlandWaters
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2019-08-20
Ajallisen kattavuuden loppu 2019-08-22
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Yksittäisen kartoituslennon kuvailutiedot ovat katsottavissa Citrix QGIS Drone-lisäosalla (mm. kuvausajankohta, kuvaaja, käytetty ilma-alus, kamera, kartoituslennon toteuttamiseen ja fotogrammetriseen mallintamiseen käytetyt ohjelmat).