Ilman epäpuhtauspäästöt - YK:n kaukokulkeutumissopimukselle toimitettavat tiedot, vuoden 2020 tiedot

Suomi on mukana vuonna 1979 solmitussa YK:n kaukokulkeutumissopimuksessa (UNECE Convention on Long Range Transboundary Air Pollution). Sopimus sisältää ilman epäpuhtauksien vähentämistä, tutkimus- ja kehittämistyötä, tietojenvaihtoa ja ilmansaasteiden tarkkailua koskevia periaatteita ja määräyksiä. Suomi raportoi vuosittain tiedot ilman epäpuhtauksien päästöistä kaukokulkeutumissopimuksen sihteeristölle.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Metatietojen vastuuhenkilö Johanna Mikkola-Pusa
Metatietojen vastuuhenkilön sähköposti johanna.mikkola-pusa[ät]ymparisto.fi
Raportoinnin vastuutaho Kristina Saarinen
Raportoinnin vastuutahon sähköposti kristina.saarinen[ät]ymparisto.fi
Raportoinnin vastuutahon organisaatio Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Vastuutaho SYKEssä Kulutuksen ja tuotannon keskus
Muut raportointiin osallistuvat SYKEn keskukset
  Raportoinnista vastaava ministeriö Ympäristöministeriö (YM)
  Muut raportointiin osallistuvat tahot
   EU-lainsäädäntö tai muu kansainvälinen sopimus http://www.unece.org/env/lrtap/welcome.html.html
   Kansallinen lainsäädäntö http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsviite/1983/19830015
   Muu raportointivelvoitetta kuvaileva linkki
   Lisätietoja https://cdr.eionet.europa.eu/fi/un/clrtap/
   Avainsanat INSPIRE-raportointi
   Avainsanat Inspire-teema
    Seuraava raportointiajankohta 15.03.2021