Löytyi 16 aineistoa

Avainsanat: geology

Suodattimen tulokset
 • Serpentiinikalliot ja -kivikot

  Serpentiinikalliot_kivikot on Suomen ympäristökeskuksen eri lähteistä kokoama paikka- ja ominaisuustietoaineisto Suomen tunnetuista ja mahdollisista serpentiinivaikutteisista...
 • Soiden ja turvemaiden ravinteisuustaso

  GTK:n Soiden ja turvemaiden ravinteisuustaso –aineisto on koko Suomen suoalan kattava rasterimuotoinen paikkatietoaineisto soiden ja turvemaiden ravinteisuustasoista. Aineistoon...
 • Suotyypit ja turvekankaat

  GTK:n Suotyypit ja turvekankaat –aineisto on koko Suomen suoalan kattava rasterimuotoinen paikkatietoaineisto suotyypeistä ja turvekankaista. Aineistoon on mallinnettu myös...
 • Kalkkivaikutteinen kallioperä

  Paikkatietoaineisto sisältää kalkkikiven tai siihen liittyvien kivilajien esiintymät Suomessa. Lähdeaineistona on käytetty Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) julkaisemia...
 • Maaperäkartta 1:200 000

  Maaperäkartta 1:200 000 -aineiston on tuottanut GTK. Maaperä 1:200 000 (maalajit) sisältää vuosien 2002-2009 aikana tuotettua aineistoa koko Suomen alueelta. Aineistoa voidaan...
 • Alueellinen moreenigeokemia

  Aineisto kuvaa noin 25 alkuaineen pitoisuuksia muuttumattomassa pohjamoreenissa. Näytteet on otettu muuttumattomasta moreenista (C-horisontti) pohjavesipinnan alta noin 1,5 - 2...
 • Kallioperän isotooppiaineisto

  Kallioperän isotooppiaineiston on tuottanut GTK. Suomen kallioperän ikämääritystietokanta perustuu julkaistuun aineistoon, etupäässä Geologian tutkimuskeskuksen tuottamiin...
 • Suuralueellinen geokemia; purosedimentti

  Suuralueellinen geokemia -aineiston on tuottanut GTK. Suuralueellinen purosedimenttigeokemiallinen kartoitusaineisto kuvaa pienten latvapurojen orgaanisen purosedimentin...
 • Sora- ja hiekkaesiintymien vyöhykerajat (Harjuvyöhykkeet)

  Sora- ja hiekkaesiintymien vyöhykerajat on digitoitu kuvaruudulta noin 1:500 000 mittakaavassa. Lähtöaineistona on käytetty YM:stä saatua Suomen sora- ja hiekkaesiintymät 1:1...
 • Suuralueellinen geokemia; purovesi

  Suuralueellinen geokemia -aineiston on tuottanut GTK. Suuralueellinen purovesigeokemiallinen kartoitusaineisto kuvaa pienten latvapurojen veden fysikaalisia ominaisuuksia ja...
 • Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat

  Paineet moreenimuodostumien taloudelliseen hyödyntämiseen ovat kasvamassa harjujen soravarojen vähetessä. Moreenimuodostumilla on kuitenkin taloudellisen merkityksen lisäksi...
 • Suomen pintageologia 1:1 000 000 OneGeology - Europe

  Suomen pintageologia-aineiston on tuottanut GTK. Suomen pintageologiakartta tehtiin OneGeology Europe –projektia varten digitoimalla Suomen maaperäkartta 1:1 000 000 vuodelta...
 • Kallioperäkartta 1:200 000

  Kallioperä 1:200 000 on yhtenäinen koko Suomen kattava aineisto, joka on tehty Kallioperän mittakaavatonta paikkatietoaineistoa, versio 1.0 yleistämällä. Aineisto koostuu...
 • Kallioperä 1:1 000 000

  Kallioperä 1:1 000 000 -aineiston on tuottanut GTK. Kallioperä 1:1 000 000 aineisto valmistui vuonna 1997 tarkoituksena koota viimeisin kallioperätieto yhteen ja tuottaa siitä...
 • Happamat sulfaattimaat 1:250 000

  Aineiston on tuottanut Geologian tutkimuskeskus GTK. 1:250 000 happamien sulfaattimaiden digitaalinen aineisto sisältää vuodesta 2009 lähtien tuotettua aineistoa happamien...
 • Fennoskandian kilven mineraaliesiintymät

  The public-domain Fennoscandian Ore Deposit Database and Metallic Mineral Deposit Map of the Fennoscandian Shield contain data on more than 1300 metal mines, unexploited...
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).