Dataset extent

Kalkkivaikutteinen kallioperä

Paikkatietoaineisto sisältää kalkkikiven tai siihen liittyvien kivilajien esiintymät Suomessa. Lähdeaineistona on käytetty Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) julkaisemia kallioperäkarttoja, joiden mittakaava on 1:100 000 tai 1:400 000 (kultakin alueelta tarkempi olemassa oleva kartta). Paikkatietoaineisto muodostuu kahdesta karttatasosta, joissa esitetään kallioperäkartoille merkityt aluemaiset ja pistemäiset kivilajiesiintymät.

Aineisto kattaa koko Suomen lukuunottamatta ulointa saaristoa.

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/KalkkivaikutteinenKalliopera.pdf

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {92E81F4A-3DBF-442D-BBE4-FACD7AF9A32D}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2023-11-02
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2008-03-01
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Geology
GEMET-asiasana geology
GEMET-asiasana rock
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat FEO
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineisto perustuu GTK:n aineistoihin. Tarkoitettu ainoastaan ympäristöhallinnon sisäiseen käyttöön.

Lähde: Syke, GTK

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 400000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka geoscientificInformation
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Aineisto on digitoitu Sykessä pääosin 1998 ja se on täydennetty maantieteellisesti kattavaksi 2005. Lähdeaineistona on käytetty Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) julkaisemia kallioperäkarttoja, joiden mittakaava on 1:100 000 tai 1:400 000. Ko. kallioperäkartat on skannattu ja asemoitu Syke:ssä tai saatu valmiiksi asemoituina GTK:sta. Kuhunkin polygoniin tai pisteeseen yhdistyy kallioperäkarttaan merkitty tieto kivilajista. Digitointi on tehty numeerisen kallioperäkartan mukaan, joten aineisto ei ole tarkasti peruskartan kanssa yhteensopiva. Pisteaineistoa käytettäessä on huomattava, että pistemäisten kalkkikivikohteiden symboleita ei ole välttämättä piirretty alkuperäiskartoille juuri oikeisiin, vaan kartan piirron kannalta sopiviin kohtiin. Lisäksi osa symboleista (esim. "välikerroksia") voi viitata laajemmalla alueella hajallaan olevaan kohdejoukkoon.