380 datasets found

Resource Types: Paikkatiedot ja kaukokartoitus Tags: Paikkatietoaineisto

Filter Results
 • Vertailuasemien sijainnit TARKKA-palvelua varten / Reference station location...

  [FI] TARKKAn vertailuasemien keskipisteen sijainti, aseman nimi ja aseman tunniste. [EN] Central location, name and identifier for the reference stations used in TARKKA....
 • Maastotietokannan koosteet

  Maanmittauslaitoksen Maastotietokanta on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto ja se koostuu erilaisista kohderyhmistä kuten liikenneväylistä, rakennuksista ja...
 • Merenhoidon aluejako

  Aineistossa Suomen merialueet on luokiteltu neljään eri aluetasoon: - MHtaso1: Suomen merialue talousvyöhykkeen ulkorajaan asti. - MHtaso2: Suomen merialue talousvyöhykkeen...
 • Monthly CDOM values from ERGOM

  CDOM is an acronym for Colored Dissolved Organic Matter. CDOM represent a mixture of soluble organic compounds in water that affect the color of water through absorption of...
 • Käytöstä poistunut maatalousmaa 2000-2020

  Käytöstä poistunut maatalousmaa 2000-2020 -aineisto sisältää peltolohkorekisterin peltolohkot vuosilta 2000-2020 sekä tiedon viimeisestä tukivuodesta ja viljellystä kasvilajista...
 • Maanpeite 2 m 2022 ja jatkojaloste kasvillisuuden korkeudella

  Maanpeite 2 m 2022 -aineisto kuvaa maanpeitettä valtakunnallisesti. Aineisto on rasteripohjainen ja sen pikselikoko on 2 m. Aineistossa on keskitytty etenkin pinnoitetun...
 • Virtaussuuntagridi25m

  D8-algoritmiin perustuva numeerinen virtaussuuntamalli kuvaa pintavalunnan suuntaa kustakin 25x25m:n hilasta korkeudeltaan alimpaan naapurihilaa. Virtaussuuntamalli on laskettu...
 • Virtaussuuntamalli 10 m

  Suomen ympäristökeskuksen tuottama D8-algoritmiin perustuva numeerinen virtaussuuntamalli kuvaa pintavalunnan suuntaa kustakin 10x10m:n hilasta korkeudeltaan alimpaan...
 • Merialuejako

  Perustana merialuejaolle on sisä- ja ulkoalueiden erottaminen toisistaan. Rajana on sisäisten aluevesien ulkoraja eli ns. perusviiva, joka kulkee uloimpien saarten ja luotojen...
 • Helcom subbasins - Helcom-aluejaot

  This dataset is created by HELCOM and it includes assessment units in: - Scale 2: HELCOM Subbasins 2022 (Division of the Baltic Sea into 17 sub-basins) (HelcomAluejako) - Scale...
 • Value-VPD-Valuma-aluejako (ehdotus)

  Value-VPD-Valuma-aluejako (ehdotus) -aineisto tullaan poistamaan käytöstä vanhentuneena marraskuussa 2023. Tämä aineisto sisältää valuma-alueet, jotka on määritetty EU:n...
 • Value-valuma-aluejako (ehdotus)

  Value-valuma-aluejako (ehdotus) on vuonna 2014 julkaistu luonnos SYKEn uudeksi valuma-aluejaoksi, eikä ole yhteensopiva vuonna 2023 julkaistun valuma-aluejaon kanssa....
 • LuTU2018 Jalopuu- ja pähkinälehtoluontotyyppien esiintymäaineistot uhanalaisu...

  Luontotyyppien uhanalaisuusarviointia (LuTU) 2018 varten koottiin esiintymäaineistoja yhteensä yli 150 luontotyypistä tai luontotyyppiyhdistelmästä. Aineisto on jaettu...
 • Vesistöjen perusyksiköt

  Vesistöjen perusyksiköt on topologisesti eheä Suomen vesistöjä kuvaava paikkatietoaineisto. Aineisto pohjautuu Maanmittauslaitoksen maastotietokannan vuosien 2000-2008...
 • dem25_astergdem25

  Numeerinen korkeusmalli kuvaa maanpinnan korkeutta. Korkeusmalli on laadittu yhdistämällä koordinaatisto- ja korkeusjärjestelmämuunnosten jälkeen KM25 ja AsterGDEM koko Suomen...
 • Suomen tuulivoimayhdistyksen tuulivoimahankkeet

  Aineiston on tuottanut Suomen tuulivoimayhdistys (www.tuulivoimayhdistys.fi). Suomen tuulivoimayhdistyksen tuulivoimahankkeet -aineisto sisältää sekä suunnitteilla tai...
 • Peltolohkot vuonna 2022

  Peltolohko aineisto on komission asetuksen 796/2004 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 20 artiklassa tarkoitettu viljelylohkojen tunnistusjärjestelmä. Aineisto sisältää...
 • Monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) kartta-aineisto 2021

  Metsäntutkimuslaitos (Metla) kehitti niin sanotun valtakunnan metsien monilähteisen inventoinnin (MVMI) ja otti sen käyttöön vuonna 1990. Maastotietojen, satelliittikuvien ja...
 • Soiden ja turvemaiden ravinteisuustaso

  GTK:n Soiden ja turvemaiden ravinteisuustaso –aineisto on?koko Suomen suoalan kattava rasterimuotoinen paikkatietoaineisto soiden ja turvemaiden ravinteisuustasoista....
 • Suotyypit ja turvekankaat

  GTK:n Suotyypit ja turvekankaat –aineisto on?koko Suomen suoalan kattava rasterimuotoinen paikkatietoaineisto suotyypeistä ja turvekankaista. Aineistossa ovat mukana muista...
You can also access this registry using the API (see API Docs).