Dataset extent

Vetiset suonpinnat

Aineisto kuvaa 10-m pikselitarkkuudella vetisten suopintojen esiintymistä ja ajallista vaihtelua Suomen aapasuovyöhykkeen avosoilla. Aineisto kattaa kuukausittaiset tiedot lumettomana aikana toukokuusta syyskuuhun vuosina 2017-2023. Suopintojen luokittelu on tehty automaattisesti Sentinel-2 satelliittikuvilta käyttäen koneoppimismallia, joka on koulutettu tunnistamaan kuvapikseleissä vetisyyteen viittaavat heijastearvot. Vetiseksi luokiteltavissa pikseleissä valtaosa pinta-alasta on kosteusolosuhteiltaan erittäin märkää tai veden peittämää (vedenpinta on suonpinnan tuntumassa tai sen yläpuolella), vastaten soiden rimpipinnoilla vallitsevia olosuhteita.

Vetiset suopinnat kuukausittain -aineistoryhmä sisältää kuukausittaiset luokittelurasterit, joissa arvon 1 saavat pikselit vastaavat kyseisessä kuussa vetiseksi luokiteltua suopintaa ja arvon 0 kuivempia suopintoja. Kuukausina, joina ei ole yhtäkään lumetonta ja pilvetöntä satelliittihavaintoa, pikselit saavat arvon NoData.

Vetisten suopintojen esiintyvyys keskimäärin on kuukausittaisista rasteista laskettu keskiarvokooste, joka kuvaa kosteusolosuhteiden vaihtelevuutta soilla. Rasterin arvot kertovat, kuinka suuren osan ajasta (0-100% havaintokuukausista) pikseleissä vallitsee vetiset olosuhteet. Pikseleissä, joissa arvo on 0, suopinta ei havaintojakson 2017-2023 aikana ole kertaakaan luokittunut vetiseksi. Arvon 100 saavat pikselit viittaavat ympärivuotisen vetisiin olosuhteisiin. Tältä väliltä arvoja saavissa pikseleissä vetisyys on kausittaisempaa, esimerkiksi kevättulviin liittyvää.

Vetisten suopintojen esiintyvyyden kuukausikeskiarvot on jokaiselle viidelle kuukaudelle (touko-syyskuu) laskettu suopintojen vetisyysluokituksen keskiarvo havaintovuosilta (0-100% kuukausihavainnoista). Pieniä arvoja saavat pikselit luokittuvat kyseisenä kuukautena harvoin vetisiksi, suuria arvoja saavissa pikseleissä olosuhteet ovat usein vetiset.

Aineisto soveltuu parhaiten soiden kosteusolosuhteiden ajallisen ja alueittaisen vaihtelun yleispiirteiseen tarkasteluun. Tarkastelussa on otettava huomioon koneoppimismenetelmiin ja kaukokartoitukseen liittyvät epävarmuustekijät. Aineiston tuottamiseen käytetty koneoppimismenetelmä on kuvattu tarkemmin artikkelissa Jussila et al. (2023):

Jussila, T., Heikkinen, R.K., Anttila, S., Aapala, K., Kervinen, M., Aalto, J. and Vihervaara, P. (2024), Quantifying wetness variability in aapa mires with Sentinel-2: towards improved monitoring of an EU priority habitat. Remote Sens Ecol Conserv, 10: 172-187. https://doi.org/10.1002/rse2.363

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).


Wet mire surfaces describes the occurrence and temporal variation of very wet mire surfaces in open mires of Finland's aapa mire zone with 10-m pixel size. Wet pixel is defined as a pixel that is dominated by mire surfaces where water table level is close to mire surface or above it, corresponding to moisture conditions typical for flark surfaces.

The dataset consists of series of occurrences of

-Monthly wet mire surfaces
-Wet mire surface occurrence during the whole observation period (May-September 2017-2023)
-Monthly occurrence of wet mire surfaces

The data can be used for general assessment of temporal and regional variation of the moisture conditions of mires.

This SYKE’s dataset can be used according to open data license (CC BY 4.0).

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
File Identifier {E7560C41-17F3-4AEE-850E-A3EF0AEF81EB}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2024-05-27
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Service Date 2024-05-14
Service Date Type publication
Unique Resource identifier of Service
Organisation Responsible for Service Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Service gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Service owner
INSPIRE Data Theme Land cover
Resource Classification Paikkatietoaineisto
Other keywords Satelliittihavaintotieto
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords luontotyypit
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords aapasuot
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords suot
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords vesitalous
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords FEO
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords Ei-Inspire
Other keywords: Thesaurus name
Use constraints and source

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut Lähde: Syke Source: Syke

Access Constraints

no limitations

Representation Type grid
Scale (Denominator) 10000
Resource Language fin
Resource Topic Category environment
Service Type
Begin Date of Temporal Extent None
End Date of Temporal Extent None
Lineage Information of Service

Kuukausittaista luokittelua varten Sentinel-2 satelliittidatasta poimittiin kullekin kuvapikselille heijastearvojen mediaanit kuukauden pilvettömistä ja lumettomista havainnoista. Pikseleiden luokittelu tehtiin näiden arvojen perusteella. Rasterit on leikattu aapasuovyöhykkeen avosoille maastotietokantaan perustuen.

Vetisten suopintojen kuukausittainen esiintyvyysprosentti määritettiin laskemalla keskiarvo kunkin kuukauden kaikkien vuosien kuukausittaisista arvoista.

For monthly classifications, monthly median reflectance value of cloudless and snowless observations was extracted for each Sentinel-2 image pixel. Classification rasters were clipped to open treeless mires of aapa mire occurrence zone based on Topographic Database of the National Land Survey of Finland.