Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Biotooppikuviot

Biotooppikuviot-aineiston tuottaja on Metsähallitus. Biotooppikuviot-aineisto sisältää Metsähallituksen Sakti-järjestelmästä poimittuja kuviotietoja. Geometria on tallennettuna Biotooppikuviot-nimiseen file geodatabaseen SK_BTKUV kohdeluokkaan, johon liittyy erilliset taulut: SK_PENSAS, SK_PUUELAVO ja SK_PUULAHO. Taulujen tiedot voidaan yhdistää geometriaan SK_BTKUVID –kentän avulla. Kuvioaineisto on poimittu 04/2021.

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön / tehtävien tueksi.

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Biotooppikuviot_koodit.xlsx https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Biotooppikuviot_muuttujat.xlsx

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
File Identifier {243B767E-F658-469A-AC4B-7F2137ED9EC3}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2021-05-04
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2021-05-04
Resource Date Type revision
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Metsähallitus
Contact information of the organisation responsible for Resource etunimi.sukunimi@metsa.fi
The role of the organisation responsible for Resource originator
INSPIRE Data Theme Protected sites
GEMET Concepts Keyword nature protection
Resource Classification Paikkatietoaineisto
Use constraints and source

Vain ympäristöhallinnon virastojen käyttöön/viranomaistehtäviin. Aineiston luovuttaminen kolmannelle osapuolelle kielletty ilman tiedontuottajan lupaa.

Lähde: Metsähallitus

Access Constraints

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Representation Type vector
Scale (Denominator) 20000
Resource Language fin
Resource Topic Category environment
Service Type
Begin Date of Temporal Extent unknown
End Date of Temporal Extent unknown
Lineage Information

Biotooppikuviot-aineisto on tuotettu Metsähallituksessa. Aineisto on poimittu 04/2021 ja otettu SYKEssä käyttöön sellaisenaan.