Löytyi 3 aineistoa

Resurssityypit: Paikkatiedot ja kaukokartoitus Avainsanat: Paikkatietoaineisto Land cover land cover

Suodattimen tulokset
  • Maanpinnan läpäisemättömyys (Imperviousness) 2012

    Maanpinnan läpäisemättömyys (Imperviousness) 2012 is produced by the European Environment Agency (EEA) Built-up areas are characterized by the substitution of the original...
  • Sisävesien rannat (Riparian Zones)

    Sisävesin rannat -aineiston on tuottanut Euroopan ympäristövirasto EEA. Copernicus Land -hankkeessa on tulkittu tarkan resoluution maanpeittoaineistoja alueilta, joiden on nähty...
  • Maanpeite soilla ja rantakosteikoilla

    Soiden ja rantakosteikkojen (ml ruovikot vedessä) kattavuutta ja peitteisyyttä kuvaava aineisto. Alueiden rajaus maastotietokannan ja tulvariskiaineiston (Tulvavaaravyöhykkeet,...
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).