Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Sisävesien rannat (Riparian Zones)

Sisävesin rannat -aineiston on tuottanut Euroopan ympäristövirasto EEA. Copernicus Land -hankkeessa on tulkittu tarkan resoluution maanpeittoaineistoja alueilta, joiden on nähty olevan alttiina erityisille ympäristöhaasteille ja ongelmille. Tulkinta perustuu erittäin korkean resoluution satelliittikuviin (2,5 m x 2,5 m) vuosilta 2011-2013. Paikallistenjavascript:void(0); erityisalueiden on tarkoitus täydentää yleiseurooppalaisia aineistoja.

Sisävesien rannat -aineisto sisältää tietoa kuivan maan ja makean veden ekosysteemien vaihettumisalueiden maankäytöstä ja maanpeitteestä. Maanpeiteluokitus on tehty luonnon monimuotoisuuden seurantaan suurilla ja keskisuurilla eurooppalaisilla joilla. Sen päätavoitteena on tukea ekosysteemien ja niiden palveluiden kartoitusta ja arviointia osana EU: n biodiversiteettistrategiaa vuoteen 2020 mennessä. Luokat noudattavat ennalta määriteltyä nimistöä ja Corine Land Coverin ja ekosysteemien MAES-typologian perusteella.

Perustuu vuosina 2011-2013 kuvattuihin VHR-satelliittikuviin.

Lisätietoja: https://land.copernicus.eu/user-corner/technical-library/RZ_CS3_17_Nomenclature_Guideline_I30.pdf https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/LocalComponent_VerificationReports.pdf https://land.copernicus.eu/local http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Seurantatiedot/Maanpeitteen_seuranta/Paikalliset_erityisalueet

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {EEFD5452-0166-4F05-B5A1-6C34A511CA8B}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-06-29
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2018-09-11
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Land cover
GEMET-asiasana riparian zone
GEMET-asiasana land cover
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

No conditions apply to access and use

Lähde SYKEssä: SYKE, EEA

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 10000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Aineiston/järjestelmän aiheluokka imageryBaseMapsEarthCover
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Paikalliset erityisaineistot on tuottanut Euroopan ympäristövirasto EEA. Niiden tuotannossa on käytetty mm. erittäin korkean resoluution satelliittikuvia (VHR) vuosilta 2011-2013 sekä kuvien tulkintaa tukevia tausta-aineistoja. Aineistot on arvioitu SYKEssä keväällä 2018 ja linkki verifiointiprosessin raporttiin löytyy kuvauksen kohdasta Lisätietoja. Raportissa kerrotaan tarkemmin aineiston puutteista ja rajoitteista, jotka tulee ottaa huomioon aineistoa käytettäessä. Lisätietoa -kohdasta löytyy myös linkki EEA:n dokumenttiin, joissa kerrotaan aineiston tuotantoprosessista sekä luokittelusta. SYKEn sisäisesti jakelema aineisto on koordinaatistossa EUREF_FIN_TM35FIN, EEA jakelee aineistoa ETRS89 / LAEA Europe -muodossa.