Löytyi 3 aineistoa

Resurssityypit: Paikkatiedot ja kaukokartoitus Avainsanat: Area management/restriction/regulation zones and r land use plan land use Paikkatietoaineisto

Suodattimen tulokset
  • Valtakunnallinen seutukaavapaikkatietokanta

    Aineisto sisältää osan vahvistettujen seutukaavojen tiedoista: aluevarauksia, johtoverkkoja, maisemaosa-alueita, harju- ja kallio-osa-alueita, pohjavesiosa-alueita,...
  • Valtakunnallinen maakuntakaavapaikkatietokanta

    Tämä aineisto sisältää vain Ympäristöministeriön vahvistamat maakuntakaavat, lakimuutoksen jälkeen maakuntien liittojen hyväksymiä muutoksia ja uusia kaavoja ei ole enää...
  • Maakuntakaavarasterien ulkorajat

    Rasterimuotoisten maakuntakaavakarttojen ulkorajoista on tehty vektoriaineisto, jota voi käyttää rasterikaavakaavojen indeksikarttana. Aineisto sisältää hyväksyttyjen ja...
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).