Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Valtakunnallinen seutukaavapaikkatietokanta

Aineisto sisältää osan vahvistettujen seutukaavojen tiedoista: aluevarauksia, johtoverkkoja, maisemaosa-alueita, harju- ja kallio-osa-alueita, pohjavesiosa-alueita, raidemerkintöjä, suojelukohdemerkintöjä ja tiemerkintöjä. Aineisto sisältää seuraavat tietokannat (feature classit): SkAluevaraukset, SkJohto, SkMaisema1, SkMaisema2, SkPohjavesi, SkRaide, SkSuojKohde, SkTie

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon alueidenkäytön tehtävien tueksi.

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Seutukaavat.pdf

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {AFD95BF9-5C6C-4392-B51B-2D60F0DD02FB}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-06-15
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2009-06-15
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Area management/restriction/regulation zones and reporting units
GEMET-asiasana land use
GEMET-asiasana land use plan
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineiston omistus- ja immateriaalioikeudet säilyvät ympäristöhallinnon viranomaisella, ja käyttäjä saa aineistoon alla mainitun rinnakkaisen käyttöoikeuden. Käyttöoikeutta ei saa luovuttaa kolmannelle. Aineistoa saa käyttää seuraavalla tavalla: Aineistosta saa valmistaa kappaleita millä tahansa tekniikalla, kuten tulostaa sitä tai tallentaa sitä omiin tiedostoihin. Aineistoa saa saattaa yleisön saataviin millä tahansa tavalla. Aineistoa käytettäessä on aina mainittava tiedon lähteenä luovutetun aineiston mukana toimitettu tieto lähteestä sekä aineiston luovuttamisen ajankohta. Käyttöoikeus on voimassa toistaiseksi.

© SYKE, Maakuntien liitot

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 250000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2003-12-31
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Valtakunnallinen seutukaavapaikkatietokanta (VASEPA) on rakennettu Suomen ympäristökeskuksessa yhteistyössä maakuntien liittojen kanssa. Tietokannassa on liittokohtaiset seutukaava-aineistot yleistetty yhtenäiseen valtakunnalliseen muotoon. Tietokanta sisältää kaikki vuoden 2003 voimassa olevat seutukaavat. Tietokanta ei sisällä maakuntien liittojen kaavakartoissa käyttämiä pohjakarttoja. Aineisto ei vastaa päätösasiakirjoja, eikä ole juridisesti sitova. Tietokanta sisältää seutukaavoja, jotka ovat maakuntakaavojen voimaantulon takia osittain tai kokonaan jo kumoutuneet. Maakuntakaavoista laaditaan erillinen valtakunnallinen tietokanta.