Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Valtakunnallinen maakuntakaavapaikkatietokanta

Tämä aineisto sisältää vain Ympäristöministeriön vahvistamat maakuntakaavat, lakimuutoksen jälkeen maakuntien liittojen hyväksymiä muutoksia ja uusia kaavoja ei ole enää päivitetty aineistoon. Aineisto sisältää vahvistettujen maakuntakaavojen aluevarauksia, kohdemerkintöjä, viivamaisia liikennemerkintöjä, maisemaosa-alueita, pohjavesiosa-alueita ja tuulivoimavarauksia. Aineisto sisältää seuraavat kohdeluokat (feature classit): MkAluevaraus, MkKohde, MkLiikenne, MkMaisema, MkPohjavesi ja MkTuulivoima.

HUOM! Elinympäristön tietopalvelu Liiteristä löytyvät seuraavat valtakunnalliset maakuntakaavakarttatasot: HAME Valtakunnallinen maakuntakaavapaikkatietokanta: Aluevaraukset HAME Valtakunnallinen maakuntakaavapaikkatietokanta: KaavanUlkoraja HAME Valtakunnallinen maakuntakaavapaikkatietokanta: OsaAlueet HAME Valtakunnallinen maakuntakaavapaikkatietokanta: Pisteet HAME Valtakunnallinen maakuntakaavapaikkatietokanta: Viivat Nämä kuuluvat HAME-hankkeessa (Harmonisoidut maakuntakaavat e-palveluiksi) julkaistuun testipalveluun, jolle ei ole omaa metatietoa. Kyseessä on epävirallinen kaavayhdelmä, joka perustuu SYKEn valtakunnalliseen maakuntakaava-aineistoon.

Aineisto sisältää vain Ympäristöministeriön vahvistamat maakuntakaavat, lakimuutoksen jälkeen maakuntien liittojen hyväksymiä muutoksia ja uusia kaavoja ei ole enää päivitetty aineistoon.

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon alueidenkäytön tehtävien tueksi.

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Maakuntakaavat.pdf https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/MaakuntakaavaYleisDokumentti.pdf

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {82174E6B-DBC6-439F-A0F0-B425C8FBB28F}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-06-15
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2010-05-11
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Area management/restriction/regulation zones and reporting units
GEMET-asiasana land use
GEMET-asiasana land use plan
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Lähde: SYKE

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 250000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka planningCadastre
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2000-01-01
Ajallisen kattavuuden loppu 2018-11-27
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Aineisto on valtakunnallinen yhdelmä, joka on laadittu SYKEssä maakuntien liitoilta saatujen digitaalisten maakuntakaava-aineistojen pohjalta. Maakuntien liittojen käyttämien pohjakarttojen mittakaavat vaihtelevat 1:20 000 ja 1:250 000 välillä. SYKE on käyttänyt Maanmittauslaitoksen kuntarajat 1:100 000 aineistoa apu-aineistona geometrian korjaukseen kaava-alueiden rajoilla. Aineisto ei vastaa päätösasiakirjoja, eikä ole juridisesti sitova. Valtakunnallinen maakuntakaavapaikkatietokanta on päivitetty YM:n vahvistamien kaavojen osalta. Kaavoja, joita YM ei vahvista uuden lainsäädännön myötä, ei enää päivitetä valtakunnalliseen maakuntakaavapaikkatietokantaan. Joitain tämän aineiston kaavamerkintöjä on näissä uusissa kaavoissa saatettu kumota tai muuttaa eikä aineisto ole niiden osalta ajantasainen. Tulevaisuudessa maakuntakaavat tuotetaan maakuntien liitoissa yhteneväisessä tietomallissa, joka on kehitetty HAME-hankkeessa.