Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Maakuntakaavarasterien ulkorajat

Rasterimuotoisten maakuntakaavakarttojen ulkorajoista on tehty vektoriaineisto, jota voi käyttää rasterikaavakaavojen indeksikarttana. Aineisto sisältää hyväksyttyjen ja vahvistettujen kaavakarttojen ulkorajat ja attribuuttitietoina mm. kaavan tunnuksen, nimen ja hyväksymis- ja vahvistamispäivämäärät.

Aineisto sisältää tiedot maakuntakaavarastereista, jotka ovat olleet vahvistettavina ympäristöministeriössä. Lakimuutoksen jälkeisiä kaavojen ulkorajoja ei ole päivitetty aineistoon.

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon alueidenkäytön tehtävien tueksi.

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/MaakuntakaavaYleisDokumentti.pdf

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {B91F9C5D-54A7-4CA1-BD13-CB4DB73EA844}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-06-15
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2017-03-14
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Area management/restriction/regulation zones and reporting units
GEMET-asiasana land use
GEMET-asiasana land use plan
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

"Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut”.

Lähde: SYKE

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 1000000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka planningCadastre
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2011-09-01
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Aineisto on digitoitu SYKEssä georeferoitujen maakuntakaavarasterien ulkorajojen perusteella.

\data\mkkaava\MkRasterienUlkorajat.gdb KaavaTunnu m + liiton tunnus + maakuntakaavan järjestysnumero KaavaNimi Maakuntakaavan nimi MkLiittoTu Maakunnan liiton tunnus MkLiittoNi Maakunnan liiton nimi HyvaksPvm Päivämäärä, jolloin kaava on hyväksytty liittovaltuustossa VahvPvm Päivämäärä, jolloin kaava on vahvistettu ympäristöministeriössä MuutosPvm Päivämäärä, jolloin kohdetta tai siihen liittyviä ominaisuustietoja on muokattu