Päästökattodirektiivi (EU) 2016/2284, raportointijakso 1980-2017, raportoitu 2019

EU:n uusittu päästökattodirektiivi (National Emission Ceilings Directive (EU) 2016/2284) on osa komission pitkän aikavälin ohjelmaa ilman epäpuhtauksien terveydelle ja ympäristölle aiheuttamien haittojen ehkäisemiseksi. Direktiivissä on asetettu päästörajat vuodelle 2020 ja sen jälkeisille vuosille viidelle ilman epäpuhtauden päästöille: typen- ja rikinoksidit, haihtuvat orgaaniset yhdisteet, pienhiukkaset (PM2.5) ja ammoniakki. Samat tiedot raportoidaan vuosittain EU:n päästökattodirektiivin mukaisesti että YK:n kaukokulkeutumissopimukselle.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietojen vastuuhenkilö Johanna Mikkola-Pusa
Metatietojen vastuuhenkilön sähköposti johanna.mikkola-pusa[ät]ymparisto.fi
Raportoinnin vastuutaho Kristina Saarinen
Raportoinnin vastuutahon sähköposti kristina.saarinen[ät]ymparisto.fi
Raportoinnin vastuutahon organisaatio Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Vastuutaho SYKEssä Kulutuksen ja tuotannon keskus
Muut raportointiin osallistuvat SYKEn keskukset
  Raportoinnista vastaava ministeriö Ympäristöministeriö (YM)
  Muut raportointiin osallistuvat tahot
  • ELY-keskukset (ELY)
  • ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA)
  • Energiavirasto
  • Luonnonvarakeskus (LUKE)
  • Tilastokeskus (TK)
  • Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES)
  • VTT
  EU-lainsäädäntö tai muu kansainvälinen sopimus https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32016L2284
  Kansallinen lainsäädäntö https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527
  Muu raportointivelvoitetta kuvaileva linkki https://rod.eionet.europa.eu/obligations/748
  Lisätietoja
  Avainsanat INSPIRE-raportointi
  Avainsanat Inspire-teema
   Seuraava raportointiajankohta 15.3.2020