3 datasets found

Tags: Species distribution biology Ympäristötietojärjestelmä/ympäristötietovaranto

Filter Results
  • Eliölajit-tietojärjestelmä TAXON

    Eliölajit-järjestelmään kootaan tietoja valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaisista kasvi- ja eläinlajeista, luonto- ja lintudirektiivin lajeista sekä eräistä muista...
  • Pohjaeläintietojärjestelmä POHJE

    Valtakunnallinen pohjaeläintietojärjestelmä sisältää vesiviranomaisten ja julkisen valvonnan alaisten vesitutkimuslaitosten pohjaeläinseurannoissa ja tarkkailuissa tuottamia...
  • Valtakunnallisen yöperhosseurannan keskustietokanta YÖPETI

    Tietokanta sisältää yöperhosten (kiitäjät, kehrääjät, yökköset, mittarit, juuriperhoset ja puuntuhoojat) seurantatietoa Suomesta. Seurantatulokset on kerätty valorysillä....
You can also access this registry using the API (see API Docs).