Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Pohjaeläintietojärjestelmä POHJE

Valtakunnallinen pohjaeläintietojärjestelmä sisältää vesiviranomaisten ja julkisen valvonnan alaisten vesitutkimuslaitosten pohjaeläinseurannoissa ja tarkkailuissa tuottamia pohjaeläinaineistoja sisä- ja rannikkovesistä. Lisäksi järjestelmään voidaan tallentaa myös muiden tahojen tekemien pohjaeläintutkimusten tuloksia.

Järjestelmä sisältää paitsi pohjaeläinaineistoja myös näytteenoton suunnittelua sekä näytteenottoa ja näytteiden käsittelyä tukevia toimintoja kuten esitäytetyt maasto- ja määrityslomakkeet.

Järjestelmässä on vesistötarkkailuissa tavattavien Suomen makroskooppisten pohjaeläinlajien hierarkkinen taksonominen tietokanta.

Ympäristöhallinnon lisäksi järjestelmän käyttö- ja tallennusoikeuksia on mahdollista hakea myös ympäristöhallinnon ulkopuolisilla organisaatioilla kuten konsulteilla ja tutkimuslaitoksilla.

Järjestelmään pääsee Hertta ja Avoin tieto -palveluiden kautta.

Hakusanoja: pohjaeläin, pohjaeläimet, pohjaeläinseuranta

Tuotteen julkaisupäivän jälkeen tuotetut pohjaeläinaineistot. Resurssien mukaan tallennetaan myös keskeisimpiä vanhempia aineistoja.

Purpose of use: Ympäristöhallinnon ja tutkimuslaitosten asiantuntijoiden käyttöön.

More information: Projektipäällikkö Jouko Rissanen, SYKE, Merikeskus Erikoistutkija Samuli Korpinen, SYKE, Merikeskus Hydrobiologi Antti Haapala, Etelä-Savon ELY -keskus

Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {EA35908B-1AD2-4C93-B437-A3BB9ADA80F9}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata jouko.rissanen@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2018-10-09
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2020-06-16
Resource Date Type revision
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource jouko.rissanen@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource owner
INSPIRE Data Theme Species distribution
GEMET Concepts Keyword biology
Resource Classification Ympäristötietojärjestelmä/ympäristötietovaranto
Use constraints and source

Avoin tieto -palvelusta tietojärjestelmän kautta saatavaa aineistoa koskee Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssi

http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Lähde:SYKE ja ELY-keskukset

Access Constraints

no limitations

Representation Type textTable
Resource Language fin
Resource Topic Category biota
Service Type
Begin Date of Temporal Extent 2005-02-01
End Date of Temporal Extent unknown
Lineage Information

N/A