Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Valtakunnallisen yöperhosseurannan keskustietokanta YÖPETI

Tietokanta sisältää yöperhosten (kiitäjät, kehrääjät, yökköset, mittarit, juuriperhoset ja puuntuhoojat) seurantatietoa Suomesta.

Seurantatulokset on kerätty valorysillä. Jokaiselle seurantapaikalle on annettu rysätunnus. Pyydyskohtaiset laji- ja yksilömäärät ovat viikkokohtaisia (viikon koentaväli).

Rysäpaikkatiedot sisältävät myös paikan nimen, koordinaatit ja biotooppitunnuksen (CORINE BIOTOPES) sekä pyydyksen tyyppikoodin.

Tietokanta sisältää tietoja Suomen valtion alueelta.

Käyttötarkoitus: Tietojärjestelmä palvelee seuraavia tehtäviä: luonnon monimuotoisuuden muutosten seuranta ja tutkimus, lajien uhanalaisuuden arvionti, valtakunnalliset ja paikalliset lajistoselvitykset, perhoskantojen vaihtelujen seuranta ja muutosten syiden arviointi, ilmastonmuutoksen seuranta lajistossa tapahtuvien muutosten avulla (leviämiset, vetäytymiset, toinen sukupolvi) sekä metsäympäristön lajiston seuranta.

Lisätietoja: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Lajit/Lajien_seuranta/Yoperhosseuranta https://www.facebook.com/yoperhosseuranta/ https://laji.fi/taxon/informal/MVL.31 http://www.insects.fi/hyonteistietokanta/plugins-html/Wiki/Lepidoptera/Wiki.html?order=Lepidoptera

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
File Identifier {4CA7BB48-01F0-4544-B153-E17569155FBD}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata juha.poyry@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2020-06-25
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2020-06-25
Resource Date Type revision
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource SYKE
Contact information of the organisation responsible for Resource juha.poyry@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource owner
INSPIRE Data Theme Species distribution
GEMET Concepts Keyword biology
Resource Classification Ympäristötietojärjestelmä/ympäristötietovaranto
Use constraints and source

Tietojärjestelmä on Ympäristöhallinnon sisäisessä käytössä. Muut voivat tilata erikseen poimittavia tietoja. Saadut tiedot on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Julkaisuissa lähde on mainittava.

©SYKE

Access Constraints

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Representation Type textTable
Resource Language fin
Resource Topic Category biota
Resource Topic Category environment
Service Type
Begin Date of Temporal Extent 1993-01-01
End Date of Temporal Extent unknown
Lineage Information

N/A