Löytyi 3 aineistoa

Avainsanat: gridding

Suodattimen tulokset
  • SÖKÖ-karttalehdet

    SÖKÖ-karttalehdet -aineisto on tuotettu SÖKÖ I ja II -projekteissa. Aineistossa on tiedot Suomenlahden rannikon jaosta karttalehtiin. Aineistoa hyödynnetään rannikon...
  • Karttalehtijako (MML)

    Karttalehtijaot ovat Maanmittauslaitoksen aineisto. Karttalehtiruudukot sisältävät sekä pelastuspalveluruudukko- että karttalehtijako-aineistot. Pelastuspalveluruudukko eli...
  • Tulvariskiruudut

    Tulvariskiruudut kuvaavat tulvavaara-alueelle sijoittuvaa asukasmäärää ja rakennuksien kerrosalaa 250 m ruuduittain. Ruudut on laskettu tulvavaaravyöhykkeiden sekä rakennus- ja...
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).